1956 - 1959

50’ernes nyorientering

Årtiet i samarbejde med:
Læs mere
1956 - 1959
Dette år præsenteres af:

50'ernes nyorientering

I 1948-49 var landbrugsproduktionen efter krigsårenes afspærring atter på førkrigsniveau. Med Marshallhjælpen støttede USA Europas genopbygning og tilskyndede gennem samarbejdsorganisationen OEEC (senere OECD) til ny økonomisk vækst gennem handelsfrigørelse og investeringer i ny teknologi. Således fik vi valuta til at importere traktorer for, så der kunne spares arbejdskraft, og så arealerne til hestefoder kunne frigøres til fødevareproduktion.

Samhandel eller ej

Mens der skete en vis liberalisering af handelen med industrivarer, kæmpede Danmark og Holland, New Zealand og Canada en forgæves kamp om en frigørelse af landbrugsvarehandelen. Både i Europa og USA havde den nationale forsyningssikkerhed og landbrugsbeskyttelse første prioritet.

Mens Danmark og New Zealand fortsat indædt kæmpede for fri landbrugsvarehandel, begyndte hollandske og franske landbrugsministre at arbejde med grønne planer om et fælles europæisk landbrugsmarked med fælles ydre beskyttelse, ligesom man allerede havde skabt et fælles kul- og stålmarked. I Danmark fandt man imidlertid i første omgang disse ideer for planøkonomiske.

Men da de seks kul- og stållande i 1956 besluttede sig for en traktat om et stort fælles marked for både industri- og landbrugsvarer, anbefalede både landboforeningerne og Landbrugsraadet i 1957 dansk deltagelse - også selvom England, landbrugets hovedmarked, ikke ville være med.

Mejeriernes formand, Søren Overgaard, kaldte tilslutningen til »de seks« for det mindste af to onder. Danmark har altid været i klemme, når der har været stridigheder mellem kontinentet og England. Folketingets flertal mente imidlertid, at det mindste onde var at følge England ind i frihandelsområdet EFTA, der ikke omfattede landbrugsvarer. Tilslutning til de seks’ mere forpligtende europæiske fællesskab måtte vente, til også England var klar.

Behov for målrettet indsats

Dermed skærpedes dansk landbrugs afsætningsvanskeligheder, og landbo- og husmandsforeningerne pegede i deres fælles henvendelser til regeringen på behovet for en mere målrettet indsats. Således måtte det danske omkostningsniveau tilpasses eksporterhvervenes indtjeningsevne, og priserne på hjemmemarkedssalget skulle følge omkostningsudviklingen. For eksporten måtte der gøres en forstærket indsats gennem produktudvikling og moderne salgsmetoder, og over for lande med centralt indkøb skulle der være centralt salg, så underbud blev undgået.

Midt i 50’erne foregik den største del af landbrugseksporten som bacon i sækkelærred, smør i dritler og æg i kasser til England og som levende kreaturer til Tyskland. Reklamebudgetter var nærmest ikke eksisterende, og hovedmarkedernes import var reguleret ved handelsaftaler.

Landbrugets Afsætningsråd

Da flertallet i landbo- og husmandsforeningerne syntes, at andelsforeningerne var for træge til at modernisere salgsindsatsen, søgte de gennem det nyoprettede Landbrugets Afsætningsråd at lede koordineringen. Det affødte en voldsom strid internt i landbruget, der først bilagdes i 1960-61 ved den nyvalgte landboforeningsformand Anders Andersens mellemkomst. Derefter blev arbejdsdelingen, at andelsforeningerne havde hovedansvaret for afsætningen med bistand fra Landbrugsraadets afsætningsudvalg, og landbo- og husmandsforeningerne fik hovedansvaret for landbrugspolitikken med støtte fra Landbrugsraadets kompensationsudvalg, hvor også arbejdsgiverforeningerne havde sæde.

Læs om bladhusets historie herunder.

Den vågne iagttager og pålidelige budbringer, som knytter titusinder af landbohjem sammen

Tiderne og måden har ændret sig, men landbrugets bladhus skal grundlæggende løse samme opgave som for 60 år siden

Ambitionen fejlede ikke noget, da Landsbladets første chefredaktør Poul Toft-Nielsen 1. oktober 1956 satte ord på bladets formål. »Hver lørdag hele året rundt og på alle fronter vil vi stræbe efter at blive den vågne iagttager og pålidelige budbringer, som kan knytte de tusindvis af landbohjem nærmere sammen«.

Meget mere præcist kan det ikke siges. Ti år senere, ved det første jubilæum, skrev den samme redaktør, at »det er op til læserne at bedømme, om vi på Landsbladet har kunnet løse den opgave, vi fik overdraget«. Dog tilføjede han, at oplaget i de ti mellemliggende år var vokset fra 96.000 til 132.000 »som et udtryk for, at vi har haft læserne med os«.

60 års jubilæum

Det samme kunne gøres her, når vi markerer vores 60 års jubilæum. Meget er ændret. Efter fusionen med Familielandbruget fik avisen et nyt navn. De enkelte fagområder har fået hver deres magasin. Vi gemmer ikke nyheden til på fredag, men fortæller den på nettet i samme sekund, den sker. Men den grundlæggende opgave er den samme.

Landsbladet blev født i en brydningstid, noterede tidligere afdelingschef i Landboforeningerne Hans Helge Pedersen, da han for ti år siden skrev avisens jubilæumstillæg. Den brydningstid har nu varet i 60 år, og ikke mange tror på, det nogensinde stopper. Tværtimod føler vi vel alle, at det netop er i vores leveår, verden går af lave. Det er avisens opgave at spejle disse brydninger på godt og ondt. Læser man tilbage i nye og gamle aviser, ligner det 60 år med mere modgang end medgang, med flere kriser end opture, flere dårlige høstår end gode. Og ikke mindst med en kamp for ordentlige vilkår, der aldrig stopper.

Alt det kan du læse meget mere om her på siden godhistorie.dk, hvor vi samler tusindvis af indtryk fra årene, der er gået, og hvor du selv kan fortælle din del af historien.

Vi skriver stadig til landbruget

Bladhusets opgave er både at fortælle om trængslerne og afspejle det landboliv, de fleste landmænd trods modgangen så nødigt vil undvære. Med færre landmænd kan vi ikke som i 1966 prale med et oplag på 132.000, men til gengæld med læsertal på både web-avisen og den trykte avis, der er omtrent lige så store. Magasiner, web og avis bliver læst - så, jo, vi føler også, vi har læserne med os.

Om 15 år, når bladhuset fylder 75, ser meget anderledes ud. Der er endnu færre landmænd, og vores medier bliver sikkert endnu mere digitale. Men en troværdig budbringer - sådan en vil der altid være brug for.

#taklandmand

Læsernes egne billeder fra Instagram

Del dine egne minder

Tag dit Instagram #taklandmand eller indsend det her

indsend billede