1990 - 1999

Globaliseringen omkring årtusindskiftet

Årtiet i samarbejde med:
Læs mere
1990 - 1999
Dette år præsenteres af:

90'erne og globaliseringen omkring årtusindskiftet

1993 indvarslede en ny epoke. Ikke alene sattes slutstenen på 80’ernes gældssaneringer, men der indledtes også en ny landbrugspolitik i EU. Priserne på korn og oksekød blev sænket til verdensmarkedsniveau som oplæg til en begyndende liberalisering af landbrugsvarehandelen i WTO, der i 1994 afløste GATT. I stedet indførtes det bureaukratiske system med arealtilskud og dyrepræmier. Senest er der også vedtaget en sænkning af både mælke- og sukkerpris med kompensation gennem betalingsrettigheder.

Mange føler det som et paradoks, at en liberalisering følges af et stigende bubureaukrati. Men alternativet - en prissænkning uden kompensation - ville have været værre. Og den edb-teknologi, der inden for samme åremål er blevet hver mands eje, har gjort ordningen praktisk mulig at gennemføre. Selvom om EU’s landmænd nu har gjort sig rede til en liberalisering af verdenshandelen, er en aftale endnu ikke på plads. Men da der både i EU og USA er udstrakt vilje til at nå en aftale, er der håb om, at den frigørelse af landbrugsvarehandelen, som vi i Danmark så ensomt sloges for i 50’erne, nu omsider er inden for rækkevidde.

Hele perioden siden Anden Verdenskrig

I hele efterkrigsperioden er der samlet set sket en tredobling af den solgte landbrugsproduktions mængde. Det er sket til trods for, at landbrugsarealet er formindsket med en halv million hektar, og at der har været en halv million færre mennesker til at udføre arbejdet.

Blandt de vigtigste årsager er, at:

  • Foldudbytterne i marken er mere end fordoblet,
  • Traktorernes erstatning af en halv million heste har frigjort omkring 400.000 hektar til produktion,
  • Tredoblingen af mælkeydelsen pr. ko har muliggjort en reduktion på en million malkekøer og dermed i det areal, køerne har beslaglagt,
  • De tre til fire milliarder kg skummetmælk, der tidligere blev brugt som svinefoder, nu sælges ud af landbruget som ost, mælkepulver eller drikkemælk,
  • Fordoblingen af fravænnede grise pr. årsso og den hurtigere tilvækst har reduceret foderforbruget pr. kg tilvækst,
  • Produktivitetsudviklingen inden for fjerkræ og pelsdyr har været endnu større.

Når den menneskelige arbejdsindsats har kunnet reduceres så meget, så skyldes det - udover ovennævnte årsager og den fortsatte mekanisering - først og fremmest husdyrproduktionens specialisering og koncentration på langt færre bedrifter end tidligere. Det har givet en imponerende samlet produktivitetsstigning, som ingen andre erhverv har kunnet præstere noget sidestykke til.

Vældig vækst i samfundsøkonomien

Det har i sig selv været en stor samfundsøkonomisk gevinst. Mindst lige så stor betydning for samfundsøkonomien har det været, at landbruget samtidig med tredoblingen af sin egen produktion har kunnet frigøre en halv million arbejdsføre kvinder og mænd, som har kunnet yde deres væsentlige bidrag til hele samfundets vækst i produktion og velfærd.

Udviklingen i landbruget har således sammen med kvindernes øgede erhvervsfrekvens været den vigtigste baggrund for periodens vældige vækst i samfundsøkonomien. Det illustreres bedst af, at nu, hvor denne arbejdskraftreserve ikke længere er til stede, er der bred politisk enighed om, at velfærdssamfundets fremtid beror på, om man på anden måde kan mobilisere nye arbejdskraftreserver gennem øget erhvervsfrekvens blandt indvandrerne og ved en forlængelse af det erhvervsaktive åremål mellem uddannelse og pension.

 

1990’erne var et skelsættende årti for CLAAS. Første skridt var introduktionen af mejetærskeren CLAAS MEGA i 1993. CLAAS MEGA byggede videre på den velkendte DOMINATOR, men på et punkt var den helt anderledes. APS systemet var dét der gjorde maskinen særligt speciel, og netop APS systemet blev senere hjertet i topmodellen LEXION, som vi også kender i dag.

Historiens vingesus

1990’erne var på alle måde et skelsættende årti. Berlinmurens fald i november 1989 og genforeningen af Tyskland, ændrede det Europa man havde kendt i mere end 50 år.

Samtidigt med de historiske begivenheder i Berlin og hele den gamle østblok, arbejdede man hos CLAAS på at revolutionere den klassiske mejetærsker. Første skridt var introduktionen af CLAAS MEGA i 1993. CLAAS MEGA byggede videre på den velkendte DOMINATOR, men på et punkt var den helt anderledes.

Fra MEGA til LEXION…

CLAAS MEGA var den første mejetærsker i verden med APS system (Accelerated Pre-Separation), hvor en accelerator tromle foran tærskecylinderen fordeler materialet samtidig med at hastigheden på materialet øges og tærskningen påbegyndes. Resultatet er et større tærskeareal og op til 20 % større udskillelse under tærskecylinderen, samlet gav det en kapacitetsforøgelse på 30 %.

APS systemet blev senere hjertet i den helt nye CLAAS LEXION. På topmodellen LEXION 480 – som blev lanceret til høsten 1996 – blev APS systemet kombineret med to på langs liggende rotorer, som udskilte kernerne fra halmen i stedet for rystere, og verdens første hybrid-mejetærsker var født.

En legende…

LEXION 480 blev utrolig populær – en højkapacitetsmejetærsker udviklet til europæiske høstforhold, som kunne tage kampen op med de amerikanske rotormaskiner, som havde visse svagheder under især nordeuropæiske forhold med meget halm.

De øvrige modeller i LEXION 400 serien var traditionelle rystermaskiner med enten fem eller seks rystere, dog også med APS system, som sikrede en høj kapacitet.

I år 2000 blev MEGA afløst af MEDION, som senere blev til TUCANO, som vi kender i dag. Men i Danmark har det siden 90’erne været LEXION, der har domineret ikke kun salget af CLAAS mejetærskere, men også totalmarkedet med markedsandele på 35 – 40 % hvert år.

Der bare bliver bedre og bedre…

LEXION er siden blevet fornyet med først 500 serien i 2003, LEXION 600 i 2005 som igen satte nye standarder for mejetærskerkapacitet. Senest har CLAAS introduceret LEXION 600 serien (rystermaskiner) og LEXION 700 serien (hybridmaskiner), med topmodellen LEXION 780, som regnes for at være verdens største mejetærsker.

Gennem årene har CLAAS udviklet nye innovationer til LEXION mejetærskerne, som har været med til at holde en absolut førende position på markedet. Blandt andet var CLAAS først med TERRA TRAC bælteundervogn, TELEMATICS fjernovervågning, snitterenhed med radialspreder og CEMOS AUTOMATIC – en system hvor maskinen automatisk finder og justerer de mest optimale indstillinger, så størst mulig kapacitet opnås.

 

Vil du vide mere om CLAAS produkter eller historie, så besøg vores hjemmeside www.claas.dk eller www.claas-group.com/the-group/history/product-history

#taklandmand

Læsernes egne billeder fra Instagram

Del dine egne minder

Tag dit Instagram #taklandmand eller indsend det her

indsend billede