1970 - 1979

Forspildte muligheder

Årtiet i samarbejde med:
Læs mere
1970 - 1979
Dette år præsenteres af:

70'ernes spildte muligheder

Da vi omsider kom ind i EF i 1973, skulle vi rigtigt gøre os gældende. Men da der ikke havde været råd til nybyggeri i 60’erne, havde vi mistet konkurrenceevne i forhold til hollænderne.

Usikkerhed fik landmænd til at tøve

Landmændene tøvede med en kraftig udvidelse af husdyrproduktionen, og flere ældre landmænd fik med de bedre kornpriser mulighed for at afvikle deres arbejdsbelastende husdyrproduktion. Det fik Weekendavisen til at spørge, om landmændene brugte Fællesmarkedet som sovepude. Men landmændene var blevet usikre på fremtiden. Politisk blev det tilkendegivet, at det øvrige samfund ville inddrage fællesmarkedsfordelene. Først genindførte man den jordbeskatning til amterne, der var afskaffet i 60’erne. Så sluttedes der i foråret 1973 efter omfattende strejker - herunder en ammoniakstrejke - dyre overenskomster, der sammen med den efterfølgende pristalsregulering gav 20 procent lønstigning på et år. Om sommeren resulterede manglen på proteinfoder i soyaskråpriser på over 400 kr. pr. hkg, og om efteråret kom den første energikrise med tredobling af olieprisen og bilfrie søndage.

Det gav anledning til inflation og rentestigning, der gjorde nybyggeri mindre rentabelt. Hertil kom i 1975 og 1976 nogle tabgivende tørkeår. Men i 1977 vendte stemningen. Der kom en så god høst, at landbrugets førstemand, Arne Pilegaard Larsen, udtalte de siden så ofte citerede ord om, at det nu kunne være svært at bevare pessimismen.

3 procent årlig stigning

I det samme år kom den landbrugspolitiske betænkning, der sagde, at det samfundsøkonomisk ville være fordelagtigt med en tre procent årlig stigning i landbrugsproduktionen. Internationalt var der efter råvarekrisen blevet mangel på fødevarer, og den danske betalingsbalance havde brug for en stigning i eksporten. Og da der var arbejdsløshed, var der brug for den øgede beskæftigelse, som mere landbrugsbyggeri og en stigende husdyrproduktion kunne skabe.

Eneste problem var, at den danske rentes højde gjorde det urentabelt at investere. Derfor krævede landbruget adgang til kurssikrede udlandslån og dermed samme lånevilkår, som gjaldt for tyske og hollandske landmænd. Men det ønske blev med de såkaldte K-lån kun imødekommet i alt for lille et omfang. Da pengeinstitutterne var ivrige efter at låne penge ud, og da mange eksperter sagde, at inflationen ville løse problemerne, gik landmændene i stort tal i gang med at investere i moderne, større stalde.

En omfattende gældskrise

Da så prisstigningerne på landbrugsvarer ophørte i 1978, mens omkostningsstigningerne fortsatte, og da mange landmænd skulle finansiere de foregående års tørketab og eventuelle indkøringstab for nye stalde til en rente omkring 20 procent, udløstes i 1979-80 en omfattende gældskrise.

Ejendomspriserne, der var steget med indtil 20 procent om året, faldt nu brat, og tvangsauktionerne fik samme omfang som i 30’ erne. Men krisen kom til at vare dobbelt så længe som i 30’erne.

70’erne var de spildte muligheders 10-år. Nok ramtes vi hårdt af energikriserne, men hovedårsagen var en sorgløshed og manglende økonomisk ansvarsbevidsthed i landets øverste ledelse. Fællesmarkedsfordelene blev spist op, før de blev konstateret, og der blev ikke grebet ind for at tøjle inflationen, der kun blev forstærket af de talrige devalueringer. Først fra og med 1982 blev der med fastkurspolitikken og afskaffelsen af den selvforstærkende dyrtidsregulering grebet effektivt ind. Dermed skabtes fundamentet for 90’ernes kapitalmarkedsliberalisering og de senere års rentefald.

 

1970’erne var årtiet hvor CLAAS introducerede nogle af vores mest succesfulde produktserier, og nogle af de produktnavne, der også stadig produceres den dag i dag. I 1973 blev en af de helt store landbrugsikoner født; CLAAS JAGUAR, en af de absolut mest succesrige finsnittere på markedet.

Produktserier med lang levetid

Mens den kolde krig var på sit højeste og diskobølgen fejede over verden, sad nogle ingeniører hos CLAAS og tegnede nogle af de maskiner, der senere skulle blive landbrugsikoner.

1970’erne var årtiet hvor CLAAS introducerede nogle af vores mest succesfulde produktserier, og nogle af produktnavnene kendes og produceres stadig den dag i dag.

Et landbrugsikon…

DOMINATOR har siden 1970 været synonym med mejetærsker. Med DOMINATOR nåede kapaciteten på mejetærskerne nye højder, og grunddesignet har vist sig at være så langtidsholdbart, at der helt frem til i dag er produceret mejetærskere med navnet DOMINATOR.

Et legendarisk navn…

I 1973 lancerede CLAAS et produkt med et velklingende navn, som senere skulle vise sig at blive den – målt på markedsandel på verdensplan – absolut mest succesrige landbrugsmaskine: CLAAS JAGUAR finsnitter. I dag er hver anden finsnitter, der sælges på verdensplan en CLAAS JAGUAR. Udviklingen fra de første JAGUAR 60 SF til JAGUAR 980 i dag har været enorm set på størrelse og design, men grundprincippet er det samme – fra JAGUAR 60 SF med 120 hk og 2-rækkes majsbord til JAGUAR 980 med 884 hk (MAN V12) og 12-rækkes majsbord.

Og maskiner, som kører rundt og rundt…

ROLLANT rundballepressere er en af de andre produktserie, som CLAAS lancerede i løbet af 70’erne, og som stadig, om end i moderne versioner, produceres endnu. CLAAS var de første til at lancere net binding på rundballer, hvilket er standard i dag for alle fabrikater. I 1986 fremviste CLAAS ROLLANT RAPID 56, som var verdens første non-stop rundballepresser, hvor ballen startes i et forkammer, mens den forgående balle få bundet net på og forlader selve ballekammeret.

ROLLANT rundballepresser serien er efterfølgende blevet videreudviklet, bl.a. med tilføjelsen af en integreret plastfolie-wrapper, til den ROLLANT 455 UNIWRAP, som er en de professionelle landmænd og maskinstationers foretrukkende løsninger til ensilering af græs.

 

Vil du vide mere om CLAAS produkter eller historie, så besøg vores hjemmeside www.claas.dk eller www.claas-group.com/the-group/history/product-history

#taklandmand

Læsernes egne billeder fra Instagram

Del dine egne minder

Tag dit Instagram #taklandmand eller indsend det her

indsend billede