2000 - 2009

Gode tider, før gældsfælden klappede

Årtiet i samarbejde med:
Læs mere
2000 - 2009
Dette år præsenteres af:

00'erne: Gode tider, før gældsfælden klappede

Mange ting så rigtig godt ud i århundredets første årti. Bevares, priserne svingede og var langtfra altid gode, og ude i samfundet måtte landmænd og deres repræsentanter igen bruge kræfter og tid på et slås mod uvilje og kritik. Men jordprisen, der vel er det bedste udtryk for økonomien i erhvervet, bare steg og steg, Og i dårlige tider kunne jorden belånes, både til at sikre den daglige drift og til nye investeringer på eller udenfor bedriften. Rent regnskabsmæssigt blev man jo som landmand rigere og rigere i takt med den stigende jordpris.

Jordpriserne næsten tredobles

Fra 2000 og frem til det hele toppede i efteråret 2008 blev jordprisen næsten tredoblet – og gælden fulgte med. I 2000 var gælden på et gennemsnitligt heltidsbrug på 5,2 mio. kr – det var ti år senere steget til det fir-dobbelte. Pengene var, trods myter om det modsatte, ikke soldet op på Mercedes’er og udestuer, men investeret i stalde, udenlandsk landbrug og ikke mindst køb af naboens jord. Men gælden gjorde ikke desto mindre så ondt, at landbruget ved årtiets slutning havnede i dyb og langvarig krise, ikke mindst fordi en betydelig del af de lånte milliarder blev finansieret med de giftige swap-lån, bankerne så flittigt stillede til rådighed.

Ud over at købe jord måtte driftige mælkeproducenter stadig anskaffe sig kvote for at få lov at producere. Midt i årtiet toppede kvoteprisen på 4,65 kr. – de første to år gik den fulde mælkepris altså til at betale den landmand, der forlod erhvervet.

Går det for hurtigt?

Omverdenen så med en vis betænkelighed på landbrugets hastige udvikling. I 2003 advarede således også Venstre-statsminister Anders Fogh Rasmussen på Landbrugsraadets årsmøde imod, at væksten i svineproduktionen kan gå for hurtigt. Han havde næppe forudset, at produktionen af slagtesvin bare året efter kom til at toppe med 22,6 mio. slagtninger. Siden gik det nedad år for år, og smågrisene blev i stedet sendt syd og østpå. Det kostede job på slagterierne.

Internt i landbruget blev 00-erne samlingens årti. Allerede i 90erne var hovedparten af mælken og svinekødet samlet i MD og Danish Crown, og gennem 00-erne blev det grovvarens tur. KFK blev delt mellem DLG og Danish Agro, der gennem årtiet samlede handlen under sig og begge voksede til internationale spillere.

Landbrug & Fødevarer så dagens lys

Presset fra faldende medlemstal og vel også fra en stadig mere krævende omverden krævede også enighed i organisationerne. Hæderkronede Danske Andelsselskaber blev opslugt af Landbrugsraadet, og de en gang så stridende landboforeninger og husmandsforeninger (Dansk Familielandbrug) blev til Dansk Landbrug i årtiets begyndelse. I 2009 kunne erhvervets førstemand gennem hele årtiet Peter Gæmelke fuldende arbejdet med at skabe samling med organisationen Landbrug&Fødevarer. Det en gang så store landbrug har i sig selv kun stemmer nok til at vælge et par mand på tinge, lød argumentet. Derfor skal kræfterne samles, hvis der skal sikres indflydelse.

I 00’erne fyldte Landbrugslotteriet 100 år. Men hvordan kan et lotteri eksistere i så mange år, og er det i virkeligheden ikke et forældet spil? Landbrugslotteriet har formået at følge tiden, og hvor de fra starten klarede alt manuelt, kører det hele nu automatisk og elektronisk. En stor andel af spillerene er landmænd, og størstedelen af overskuddet går også tilbage til landbruget.

Landbrugslotteriet - En frisk 109 årig

Landbrugslotteriet rundede godt nok 100 år i 00’erne, men er fortsat et aktivt og levende lotteri. Vi holder i dag til på Ternevej i Roskilde, hvor en håndfuld betroede medarbejdere sørger for at holde styr på spillet tillige med to ”markspillere” som holder vores 570 forhandlere til ilden. ”Hvad laver i så på Landbrugslotteriet?” er et almindeligt spørgsmål fra bordherren. Svaret er simpelt og dog. ”Vi sælger da lodsedler! – men vi har ikke 3 små Vaisenhus-drenge til at trække lodderne op af en tombola”.

Nye tider

Alle spil er i dag styret elektronisk via et spilprogram med det velovervejede navn Fortuna og vores trækninger modtager vi pr. dokumentfil fra Notarius Publicus. Lodsedlerne sælges on-line fra forhandlerterminalerne og via vores hjemmeside landbrugslotteriet.dk. Men elektronik sælger ikke lodsedler, det gør markedsføring, reklamer og især god service og det forstår vi os på i Landbrugslotteriet.

Lotteri beror i høj grad på tillid, tillid til at den lodseddel – det nummer man har betalt er med i alle trækninger og gevinsterne kommer i de rette lommer. I Landbrugslotteriet sætter vi en ære i at stort set alle gevinster finder vej til ejermanden. Det er muligt fordi lodsedlerne lyder på spillernes navn og adresse, mail og telefonnummer så vores millionærer bliver faktisk aldrig væk. Gevinsterne skal ud!

Særlig arbejdsplads

Kan vi lide vores arbejde, tja i hvert tilfælde er ancienniteten sådan, at vi fejrer hele to 25 års jubilæer næste år og i lotteriets 109 år er vi kun kommet til den 5. direktør så jo det er en dejlig arbejdsplads.

En særlig oplevelse som ansat er at vi månedligt får chancen for at kontakte en heldig vinder af lotteriets milliongevinst. Historierne er mange, men her er et eksempel fra sidste vinter, hvor Jette kontaktede en vinder i det nordjyske. Jo han havde godt nok modtaget en mail via lotteriets gevinstovervågning om at der var milliongevinst på hans lodseddelnummer. Men han turde ikke tro på det. Så telefonsamtalen var den bekræftelse som gav sikkerhed for.

 ”Nu kan vi sove roligt igen!”

Samtalen afslørede at gevinsten var faldet på et rigtig godt sted for familien, hvor ubetalte regninger, læk i taget, en bil der overlevede på gaffatape og meget mere truede med helt at tage pusten fra dem.  Så mærker man selv gennem telefonen et lettelsens suk og bemærkningen ”Nu kan vi sove roligt igen” giver uvægerligt anledning til en fugtig øjenkrog. Familien havde ikke holdt ferie i mange år, men nu skulle de for første gang op at flyve og sammen på en tur til Berlin. Sådan en samtale lever man højt på længe, fortæller Jette.

Landbrugslotteriet – for landbruget

Hvem spiller i Landbrugslotteriet? – ja det gør alle mulige mennesker. Men en rigtig stor del af vores spillere er landmænd, aktive eller forhenværende. Ikke så underligt for størstedelen af vores overskud går jo tilbage til landbruget. Så udover chancen for gevinst, og den er stor, så er det for landbrugerne næsten uomgængeligt at eje en lodseddel i landbrugslotteriet.

Det er enkelt at blive ejer af en lodseddel -  prøv selv www.landbrugslotteriet.dk 

#taklandmand

Læsernes egne billeder fra Instagram

Del dine egne minder

Tag dit Instagram #taklandmand eller indsend det her

indsend billede