2000 - 2009

Gode tider, før gældsfælden klappede

Årtiet i samarbejde med:
Læs mere
2006
Dette år præsenteres af:

Hvad skal det hele ende med?

Det er naturligt, hvis landmænd, der var aktive både i 1956 og nu, spørger hvor den udvikling, de har været en del af, fører hen. At knap 200.000 selvstændige landbrugsbedrifter er blevet til godt 40.000 er en kendsgerning. Men glem ikke, at det stadig er over 130.000 landbrugsejendomme.

Dansk Landbrugs (tidligere Landboforeningernes) økonomisk-statistiske sektion har igennem hele perioden registreret alle væsentlige statistiske data i Landøkonomisk Oversigt, som er den uforlignelige kilde til talmæssigt at følge den virkelighed, landmændene har skabt. Sektionen har løbende kigget ind i den nærmeste fremtid ved at fremskrive den udvikling, der er i gang. Seneste fremskrivning forudser, at der i 2015 vil være knap 32.000 landbrugsbedrifter, heraf vil mindre end 13.000 være heltidsbedrifter. Det er fortsat dem, der er udsat for den mest dramatiske strukturudvikling. Deres gennemsnitsstørrelse vil stige fra nu ca. 90 ha til 160 ha. Det samlede antal malkekvægbedrifter og svinebedrifter vil blive halveret til 6-7 i 2015.

Alt tyder på, at de økonomiske driftsresultater i 2006 vil fortsætte den opadgående tendens fra 2005. Med rimelig sikkerhed kan forudsiges, at høsten efter den tørre og rekordvarme juli igen vil blive på det jævne, og at de enkelte landmænds resultater vil blive vidt forskellige, bl.a. afhængigt af, om de nåede at høste, inden det regnfulde augustvejr satte ind.

Dansk Landbrug har længe været et globalt erhverv. Nu får globaliseringen ny aktualitet på godt og ondt. Selvom vi producerer mad til tre gange Danmarks befolkning, strømmer fremmede fødevarer ind i butikkerne. Til gengæld arbejder nogle tusind ”fremmede” medarbejdere i vores landbrug og fødevarevirksomheder samtidig med, at vi sender fire millioner grise til opvækst i udlandet. Danske landmænd investerer hundreder af millioner kr. i pionerlandbrug særlig i Øst og Centraleuropa.

At være landmand i Danmark er fortsat ikke nogen dans på roser. De forhadte og uretfærdige jordskatter lever endnu. Desværre sætter 2006 også en tragisk rekord i arbejdsulykker med dødelig udgang. For dem, der skal føre det hæderkronede danske landbrug videre, bliver der god grund til at sige (eller synge) som H.V. Kaalund i 1877: ”Jeg elsker den brogede verden”. Og ”Kamp må der til, skal livet gro”. For dansk landbrug ender ikke.

I 00’erne fyldte Landbrugslotteriet 100 år. Men hvordan kan et lotteri eksistere i så mange år, og er det i virkeligheden ikke et forældet spil? Landbrugslotteriet har formået at følge tiden, og hvor de fra starten klarede alt manuelt, kører det hele nu automatisk og elektronisk. En stor andel af spillerene er landmænd, og størstedelen af overskuddet går også tilbage til landbruget.

Landbrugslotteriet - En frisk 109 årig

Landbrugslotteriet rundede godt nok 100 år i 00’erne, men er fortsat et aktivt og levende lotteri. Vi holder i dag til på Ternevej i Roskilde, hvor en håndfuld betroede medarbejdere sørger for at holde styr på spillet tillige med to ”markspillere” som holder vores 570 forhandlere til ilden. ”Hvad laver i så på Landbrugslotteriet?” er et almindeligt spørgsmål fra bordherren. Svaret er simpelt og dog. ”Vi sælger da lodsedler! – men vi har ikke 3 små Vaisenhus-drenge til at trække lodderne op af en tombola”.

Nye tider

Alle spil er i dag styret elektronisk via et spilprogram med det velovervejede navn Fortuna og vores trækninger modtager vi pr. dokumentfil fra Notarius Publicus. Lodsedlerne sælges on-line fra forhandlerterminalerne og via vores hjemmeside landbrugslotteriet.dk. Men elektronik sælger ikke lodsedler, det gør markedsføring, reklamer og især god service og det forstår vi os på i Landbrugslotteriet.

Lotteri beror i høj grad på tillid, tillid til at den lodseddel – det nummer man har betalt er med i alle trækninger og gevinsterne kommer i de rette lommer. I Landbrugslotteriet sætter vi en ære i at stort set alle gevinster finder vej til ejermanden. Det er muligt fordi lodsedlerne lyder på spillernes navn og adresse, mail og telefonnummer så vores millionærer bliver faktisk aldrig væk. Gevinsterne skal ud!

Særlig arbejdsplads

Kan vi lide vores arbejde, tja i hvert tilfælde er ancienniteten sådan, at vi fejrer hele to 25 års jubilæer næste år og i lotteriets 109 år er vi kun kommet til den 5. direktør så jo det er en dejlig arbejdsplads.

En særlig oplevelse som ansat er at vi månedligt får chancen for at kontakte en heldig vinder af lotteriets milliongevinst. Historierne er mange, men her er et eksempel fra sidste vinter, hvor Jette kontaktede en vinder i det nordjyske. Jo han havde godt nok modtaget en mail via lotteriets gevinstovervågning om at der var milliongevinst på hans lodseddelnummer. Men han turde ikke tro på det. Så telefonsamtalen var den bekræftelse som gav sikkerhed for.

 ”Nu kan vi sove roligt igen!”

Samtalen afslørede at gevinsten var faldet på et rigtig godt sted for familien, hvor ubetalte regninger, læk i taget, en bil der overlevede på gaffatape og meget mere truede med helt at tage pusten fra dem.  Så mærker man selv gennem telefonen et lettelsens suk og bemærkningen ”Nu kan vi sove roligt igen” giver uvægerligt anledning til en fugtig øjenkrog. Familien havde ikke holdt ferie i mange år, men nu skulle de for første gang op at flyve og sammen på en tur til Berlin. Sådan en samtale lever man højt på længe, fortæller Jette.

Landbrugslotteriet – for landbruget

Hvem spiller i Landbrugslotteriet? – ja det gør alle mulige mennesker. Men en rigtig stor del af vores spillere er landmænd, aktive eller forhenværende. Ikke så underligt for størstedelen af vores overskud går jo tilbage til landbruget. Så udover chancen for gevinst, og den er stor, så er det for landbrugerne næsten uomgængeligt at eje en lodseddel i landbrugslotteriet.

Det er enkelt at blive ejer af en lodseddel -  prøv selv www.landbrugslotteriet.dk 

#taklandmand

Læsernes egne billeder fra Instagram

Del dine egne minder

Tag dit Instagram #taklandmand eller indsend det her

indsend billede