2000 - 2009

Gode tider, før gældsfælden klappede

Årtiet i samarbejde med:
Læs mere
2009
Dette år præsenteres af:

Fusion i stiv, økonomisk kuling

2009 blev uomtvisteligt et problematisk år – for at sige det mild. I hvert fald økonomisk og politisk.

Indenfor alle driftsgrene faldt priserne. Det blev stadig sværere at få økonomien i slagtesvineproduktionen til at hænge sammen, og ganske mange lukkede eller lagde om til eksport af smågrisene. For planteavlerne var de gyldne tider i den grad forbi. Ingen talte længere om fødevarekrise, og hveden nåede ned i 70-80 kr. tønden, mere end en halvering siden det gyldne forår 2008.

Jordpriserne begyndte også for alvor at sætte sig, men kun de mest dristige turde spå om et prisfald til 150.000 kr. pr. hektar, der i løbet af få år skulle blive virkeligheden. Eneste lyspunkt var faktisk renteudviklingen. Den faldende rente gav erhvervet en besparelse på fem mia. kr., specielt da det store flertal fik lagt om i de korte, afdragsfrie F1-lån. Alligevel endte resultatet på et gennemsnitligt heltidsbrug for andet år i træk med et minus – og så hjalp det ikke meget, at 70 procent af EU-støtten blev udbetalt lidt tidligere end ellers.

På de indre linjer vil 2009 mest blive husket for skabelsen af Landbrug&Fødevarer. Allerede tidligt på året satte bestyrelserne i landbrugets mange organisationer gang i det arbejde, der skulle fusionere LandbrugsRådet, Dansk Landbrug og brancheorganisationerne. Logikken var, at kun ved at samle hele fødevareklyngen ville det være muligt at få indflydelse. 10.000 heltidslandmand vægter ganske enkelt for lidt, hvis de ikke samtidig kan tale for over 100.000 ansatte på virksomhederne.

Manøvren lykkedes – i alle dele af erhvervet blev fusionen vedtaget med overvældende flertal. Den betød samtidig udskiftninger i toppen. Peter Gæmelke meldte ud, at nu var hans opgave fuldført, og Michael Brockenhuus-Schack tog over som formand med Niels Jørgen Pedersen og Ib Jensen som viceformænd på primærsiden og DLGs Niels Dengsø Jensen som viceformand for den samlede fusion.

Fusionen blev født ikke kun i økonomisk, men også i politisk modvind.  2009 blev det år, den blå regering vedtog den forkætrede plan om grøn vækst – med bræmmer, obligatoriske efterafgrøder og især kravet om at reducere udledning af kvælstof med 19.000 tons. Planen indeholdt meget andet, men det var disse elementer, der skabte så meget vrede i landbruget og fik mange til at føle, at fremtiden var mere end usikker. Ikke mindst fordi det kom samtidig med den kreditklemme, den internationale finanskrise i forvejen havde anbragt det gældsplagede danske landbrug i.

I 00’erne fyldte Landbrugslotteriet 100 år. Men hvordan kan et lotteri eksistere i så mange år, og er det i virkeligheden ikke et forældet spil? Landbrugslotteriet har formået at følge tiden, og hvor de fra starten klarede alt manuelt, kører det hele nu automatisk og elektronisk. En stor andel af spillerene er landmænd, og størstedelen af overskuddet går også tilbage til landbruget.

Landbrugslotteriet - En frisk 109 årig

Landbrugslotteriet rundede godt nok 100 år i 00’erne, men er fortsat et aktivt og levende lotteri. Vi holder i dag til på Ternevej i Roskilde, hvor en håndfuld betroede medarbejdere sørger for at holde styr på spillet tillige med to ”markspillere” som holder vores 570 forhandlere til ilden. ”Hvad laver i så på Landbrugslotteriet?” er et almindeligt spørgsmål fra bordherren. Svaret er simpelt og dog. ”Vi sælger da lodsedler! – men vi har ikke 3 små Vaisenhus-drenge til at trække lodderne op af en tombola”.

Nye tider

Alle spil er i dag styret elektronisk via et spilprogram med det velovervejede navn Fortuna og vores trækninger modtager vi pr. dokumentfil fra Notarius Publicus. Lodsedlerne sælges on-line fra forhandlerterminalerne og via vores hjemmeside landbrugslotteriet.dk. Men elektronik sælger ikke lodsedler, det gør markedsføring, reklamer og især god service og det forstår vi os på i Landbrugslotteriet.

Lotteri beror i høj grad på tillid, tillid til at den lodseddel – det nummer man har betalt er med i alle trækninger og gevinsterne kommer i de rette lommer. I Landbrugslotteriet sætter vi en ære i at stort set alle gevinster finder vej til ejermanden. Det er muligt fordi lodsedlerne lyder på spillernes navn og adresse, mail og telefonnummer så vores millionærer bliver faktisk aldrig væk. Gevinsterne skal ud!

Særlig arbejdsplads

Kan vi lide vores arbejde, tja i hvert tilfælde er ancienniteten sådan, at vi fejrer hele to 25 års jubilæer næste år og i lotteriets 109 år er vi kun kommet til den 5. direktør så jo det er en dejlig arbejdsplads.

En særlig oplevelse som ansat er at vi månedligt får chancen for at kontakte en heldig vinder af lotteriets milliongevinst. Historierne er mange, men her er et eksempel fra sidste vinter, hvor Jette kontaktede en vinder i det nordjyske. Jo han havde godt nok modtaget en mail via lotteriets gevinstovervågning om at der var milliongevinst på hans lodseddelnummer. Men han turde ikke tro på det. Så telefonsamtalen var den bekræftelse som gav sikkerhed for.

 ”Nu kan vi sove roligt igen!”

Samtalen afslørede at gevinsten var faldet på et rigtig godt sted for familien, hvor ubetalte regninger, læk i taget, en bil der overlevede på gaffatape og meget mere truede med helt at tage pusten fra dem.  Så mærker man selv gennem telefonen et lettelsens suk og bemærkningen ”Nu kan vi sove roligt igen” giver uvægerligt anledning til en fugtig øjenkrog. Familien havde ikke holdt ferie i mange år, men nu skulle de for første gang op at flyve og sammen på en tur til Berlin. Sådan en samtale lever man højt på længe, fortæller Jette.

Landbrugslotteriet – for landbruget

Hvem spiller i Landbrugslotteriet? – ja det gør alle mulige mennesker. Men en rigtig stor del af vores spillere er landmænd, aktive eller forhenværende. Ikke så underligt for størstedelen af vores overskud går jo tilbage til landbruget. Så udover chancen for gevinst, og den er stor, så er det for landbrugerne næsten uomgængeligt at eje en lodseddel i landbrugslotteriet.

Det er enkelt at blive ejer af en lodseddel -  prøv selv www.landbrugslotteriet.dk 

#taklandmand

Læsernes egne billeder fra Instagram

Del dine egne minder

Tag dit Instagram #taklandmand eller indsend det her

indsend billede