2000 - 2009

Gode tider, før gældsfælden klappede

Årtiet i samarbejde med:
Læs mere
2005
Dette år præsenteres af:

Nye stalde og sultende marker

Den økonomiske fremgang, der viste sig i 2004, fortsatte i 2005. Næsten vanligt var den ikke ligeligt fordelt. Planteavlerne måtte som helhed notere et fald i indtjeningen, svineproducenterne fortsatte en jævn stigning, mens kvægbrugerne fordoblede deres overskud fra landbruget. Stigende oksekødsmarker var medvirkende, men det er bemærkelsesværdigt, at en stor del af fremgangen skyldtes, at landmændene markant forbedrede effektiviteten i deres produktion.

Gennem nogle år præsterede heltidslandmændene i husdyrproduktionen imponerende investeringer i nye stalde og ny teknologi, bl.a. over 800 malkerobotter. Trods en presset driftsøkonomi var det muligt på grund af det lave renteniveau. De nye stalde er et gode både for dyrevelfærden, for arbejdsmiljøet og dermed også for effektiviteten.

Over de sidste 20 år fra 1985 øgede mælkeproducenterne gennemsnitsydelsen fra 6000 til 8500 kg mælk årligt pr. ko, mens svineproducenterne øgede antallet af fraværende grise pr. årsso fra 19 til 24. Den dygtige udnyttelse af det avlsmæssige potentiale var også en nødvendighed. I 2005 havde heltidslandbrugene i gennemsnit en gæld på ni mio. kr. – suverænt den højeste i samtlige EU-lande.

For planteavlen var året arbejdsmæssigt godt. Udbyttemæssigt blev det på det jævne. Det skyldtes bl.a. stedvis vandmangel i forsommeren, men Landskontoret for Planteavl fastslår i den årlige forsøgsberetning, at en væsentlig årsag til markbrugets moderate udbytter ligger – i Folketinget! Det har tvunget landmændene til at gødske langt under afgrødernes optimale niveau. Underforsyningen med kvælstof er nu i størrelsesordenen 15 procent, og udpiningen kan kun ventes at fortsætte.

Danske landmænd er lige så dygtige i marken som i stalden. Men Folketinget har bestemt, at de, ene af alle i EU, ikke må udnytte deres evner og afgrødernes potentiale i praksis. Den samlede udbytterekord fra 1990 står næppe for fald i nærmeste fremtid.

I 00’erne fyldte Landbrugslotteriet 100 år. Men hvordan kan et lotteri eksistere i så mange år, og er det i virkeligheden ikke et forældet spil? Landbrugslotteriet har formået at følge tiden, og hvor de fra starten klarede alt manuelt, kører det hele nu automatisk og elektronisk. En stor andel af spillerene er landmænd, og størstedelen af overskuddet går også tilbage til landbruget.

Landbrugslotteriet - En frisk 109 årig

Landbrugslotteriet rundede godt nok 100 år i 00’erne, men er fortsat et aktivt og levende lotteri. Vi holder i dag til på Ternevej i Roskilde, hvor en håndfuld betroede medarbejdere sørger for at holde styr på spillet tillige med to ”markspillere” som holder vores 570 forhandlere til ilden. ”Hvad laver i så på Landbrugslotteriet?” er et almindeligt spørgsmål fra bordherren. Svaret er simpelt og dog. ”Vi sælger da lodsedler! – men vi har ikke 3 små Vaisenhus-drenge til at trække lodderne op af en tombola”.

Nye tider

Alle spil er i dag styret elektronisk via et spilprogram med det velovervejede navn Fortuna og vores trækninger modtager vi pr. dokumentfil fra Notarius Publicus. Lodsedlerne sælges on-line fra forhandlerterminalerne og via vores hjemmeside landbrugslotteriet.dk. Men elektronik sælger ikke lodsedler, det gør markedsføring, reklamer og især god service og det forstår vi os på i Landbrugslotteriet.

Lotteri beror i høj grad på tillid, tillid til at den lodseddel – det nummer man har betalt er med i alle trækninger og gevinsterne kommer i de rette lommer. I Landbrugslotteriet sætter vi en ære i at stort set alle gevinster finder vej til ejermanden. Det er muligt fordi lodsedlerne lyder på spillernes navn og adresse, mail og telefonnummer så vores millionærer bliver faktisk aldrig væk. Gevinsterne skal ud!

Særlig arbejdsplads

Kan vi lide vores arbejde, tja i hvert tilfælde er ancienniteten sådan, at vi fejrer hele to 25 års jubilæer næste år og i lotteriets 109 år er vi kun kommet til den 5. direktør så jo det er en dejlig arbejdsplads.

En særlig oplevelse som ansat er at vi månedligt får chancen for at kontakte en heldig vinder af lotteriets milliongevinst. Historierne er mange, men her er et eksempel fra sidste vinter, hvor Jette kontaktede en vinder i det nordjyske. Jo han havde godt nok modtaget en mail via lotteriets gevinstovervågning om at der var milliongevinst på hans lodseddelnummer. Men han turde ikke tro på det. Så telefonsamtalen var den bekræftelse som gav sikkerhed for.

 ”Nu kan vi sove roligt igen!”

Samtalen afslørede at gevinsten var faldet på et rigtig godt sted for familien, hvor ubetalte regninger, læk i taget, en bil der overlevede på gaffatape og meget mere truede med helt at tage pusten fra dem.  Så mærker man selv gennem telefonen et lettelsens suk og bemærkningen ”Nu kan vi sove roligt igen” giver uvægerligt anledning til en fugtig øjenkrog. Familien havde ikke holdt ferie i mange år, men nu skulle de for første gang op at flyve og sammen på en tur til Berlin. Sådan en samtale lever man højt på længe, fortæller Jette.

Landbrugslotteriet – for landbruget

Hvem spiller i Landbrugslotteriet? – ja det gør alle mulige mennesker. Men en rigtig stor del af vores spillere er landmænd, aktive eller forhenværende. Ikke så underligt for størstedelen af vores overskud går jo tilbage til landbruget. Så udover chancen for gevinst, og den er stor, så er det for landbrugerne næsten uomgængeligt at eje en lodseddel i landbrugslotteriet.

Det er enkelt at blive ejer af en lodseddel -  prøv selv www.landbrugslotteriet.dk 

#taklandmand

Læsernes egne billeder fra Instagram

Del dine egne minder

Tag dit Instagram #taklandmand eller indsend det her

indsend billede