2000 - 2009

Gode tider, før gældsfælden klappede

Årtiet i samarbejde med:
Læs mere
2003
Dette år præsenteres af:

I samme båd – men med få penge

2003 var det første år, hvor landmændene i Danmark uanset størrelse kæmpede for deres erhvervspolitiske interesser gennem den samme organisation, Dansk Landbrug. Der var gode grunde til at holde sammen, for indtjeningen var uacceptabelt ringe. Heldigvis var Nationalbankens diskonto med kun to procent den laveste nogensinde.

Året var varmt, solrigt og ret tørt. Landskontoret for Planteavl karakteriserede det som ”dyrkningsmæssigt nemt, men udbyttemæssigt skuffende”. Resten af Europa var ramt af tørke, hvilket sendte priserne på planteprodukter i vejret. Det økonomiske driftsresultat for de enkelte landmænd blev stærkt svingende. For heltidsbedrifterne var det i forhold til året før stabilt for kvægbrugerne, meget bedre (fordoblet) for planteavlerne og helt i bund (minus 140.000) for svineproducenterne.

I sammenhæng med optagelsen af de nye medlemslande gennemførte EU endnu en reform af sin landbrugspolitik. ”Afkobling og markedsorientering” var vigtige nye principper. På Dansk Landbrugs første delegeretmøde i november roste Peter Gæmelke fødevareministeren og hendes embedsmænd for dygtigt arbejde for danske interesser.

Han var også tilfreds med, at regeringen endelig gik i gang med at reducere jordskatterne, men stærkt utilfreds med, at den samtidig fjernede det sidste statstilskud til konsulenttjenesten. Mange regeringer havde i tidens løb truet med at gøre det, men i 2003 faldt ”Thors hammer” på den støtte til landbrugsfaglig oplysning, der i forskellige udgaver havde bestået siden 1887.

Den 21 personer store bestyrelse i Dansk Landbrug fik sin ilddåb, da regeringen lagde op til at ændre landbrugsloven. Denne lov, der bl.a. regulerer landbrugsbedrifternes ejer- og størrelsesforhold, var gennem tiden det klassiske stridsemne mellem husmænd, tolvmænd og landboforeninger. Bestyrelsen bestod prøven. Efter seje forhandlinger kunne den give regering og folketing sit entydige forslag.

Bestyrelsen gennemførte også vigtige forenklinger i bladvirksomhed og rådgivning. I førstenævnte ved at danne Dansk Landbrugs Medier og samles om ét medlemsblad, Landbrugsavisen. I rådgivningen dannedes Dansk Landbrugsrådgivning som et partnerskab mellem landbrugets Rådgivningscenter Skejby og de lokale landbrugscentre. Forenklinger var velbegrundede. Midt i 1950’erne var der næsten 200.000 landbrug i Danmark, i 2003 var der 46.000.   

I 00’erne fyldte Landbrugslotteriet 100 år. Men hvordan kan et lotteri eksistere i så mange år, og er det i virkeligheden ikke et forældet spil? Landbrugslotteriet har formået at følge tiden, og hvor de fra starten klarede alt manuelt, kører det hele nu automatisk og elektronisk. En stor andel af spillerene er landmænd, og størstedelen af overskuddet går også tilbage til landbruget.

Landbrugslotteriet - En frisk 109 årig

Landbrugslotteriet rundede godt nok 100 år i 00’erne, men er fortsat et aktivt og levende lotteri. Vi holder i dag til på Ternevej i Roskilde, hvor en håndfuld betroede medarbejdere sørger for at holde styr på spillet tillige med to ”markspillere” som holder vores 570 forhandlere til ilden. ”Hvad laver i så på Landbrugslotteriet?” er et almindeligt spørgsmål fra bordherren. Svaret er simpelt og dog. ”Vi sælger da lodsedler! – men vi har ikke 3 små Vaisenhus-drenge til at trække lodderne op af en tombola”.

Nye tider

Alle spil er i dag styret elektronisk via et spilprogram med det velovervejede navn Fortuna og vores trækninger modtager vi pr. dokumentfil fra Notarius Publicus. Lodsedlerne sælges on-line fra forhandlerterminalerne og via vores hjemmeside landbrugslotteriet.dk. Men elektronik sælger ikke lodsedler, det gør markedsføring, reklamer og især god service og det forstår vi os på i Landbrugslotteriet.

Lotteri beror i høj grad på tillid, tillid til at den lodseddel – det nummer man har betalt er med i alle trækninger og gevinsterne kommer i de rette lommer. I Landbrugslotteriet sætter vi en ære i at stort set alle gevinster finder vej til ejermanden. Det er muligt fordi lodsedlerne lyder på spillernes navn og adresse, mail og telefonnummer så vores millionærer bliver faktisk aldrig væk. Gevinsterne skal ud!

Særlig arbejdsplads

Kan vi lide vores arbejde, tja i hvert tilfælde er ancienniteten sådan, at vi fejrer hele to 25 års jubilæer næste år og i lotteriets 109 år er vi kun kommet til den 5. direktør så jo det er en dejlig arbejdsplads.

En særlig oplevelse som ansat er at vi månedligt får chancen for at kontakte en heldig vinder af lotteriets milliongevinst. Historierne er mange, men her er et eksempel fra sidste vinter, hvor Jette kontaktede en vinder i det nordjyske. Jo han havde godt nok modtaget en mail via lotteriets gevinstovervågning om at der var milliongevinst på hans lodseddelnummer. Men han turde ikke tro på det. Så telefonsamtalen var den bekræftelse som gav sikkerhed for.

 ”Nu kan vi sove roligt igen!”

Samtalen afslørede at gevinsten var faldet på et rigtig godt sted for familien, hvor ubetalte regninger, læk i taget, en bil der overlevede på gaffatape og meget mere truede med helt at tage pusten fra dem.  Så mærker man selv gennem telefonen et lettelsens suk og bemærkningen ”Nu kan vi sove roligt igen” giver uvægerligt anledning til en fugtig øjenkrog. Familien havde ikke holdt ferie i mange år, men nu skulle de for første gang op at flyve og sammen på en tur til Berlin. Sådan en samtale lever man højt på længe, fortæller Jette.

Landbrugslotteriet – for landbruget

Hvem spiller i Landbrugslotteriet? – ja det gør alle mulige mennesker. Men en rigtig stor del af vores spillere er landmænd, aktive eller forhenværende. Ikke så underligt for størstedelen af vores overskud går jo tilbage til landbruget. Så udover chancen for gevinst, og den er stor, så er det for landbrugerne næsten uomgængeligt at eje en lodseddel i landbrugslotteriet.

Det er enkelt at blive ejer af en lodseddel -  prøv selv www.landbrugslotteriet.dk 

#taklandmand

Læsernes egne billeder fra Instagram

Del dine egne minder

Tag dit Instagram #taklandmand eller indsend det her

indsend billede