2000 - 2009

Gode tider, før gældsfælden klappede

Årtiet i samarbejde med:
Læs mere
2004
Dette år præsenteres af:

En verden af paradokser

Næsten alle store politisk-økonomiske faktorer var i spil i 2004. EU-reformen blev iværksat, og Folketinget gennemførte nye love om vandmiljø og naturbeskyttelse, drift af landbrugsjord, husdyrhold, genmodificerede afgrøder og i landbrugsloven. Med Peter Gæmelkes ord: ”Et år, hvor både Bruxelles og Christiansborg har sendt byger af reformer og nye love ud over vi landmænd”.

Det, politikerne ikke kunne bestemme over (klima og markeder), gik relativt normalt – og ikke mere. I et varmt og solrigt år med gode nedbørsforhold løb den sidste del af kornhøsten ind i en lang periode med ustadigt vejr, som kostede i tørring og udbyttetab. EU og verden som helhed hentede hvad nogen betegnede som den største kornhøst nogensinde. Det fik kornpriserne til at falde fra ca. 100 kr. til godt 70 kr./hkg. Svinepriserne begyndte at rette sig, så de gennemsnitlige driftsresultater blev bedre end i 2003, men ikke gode (undtagen pelsdyravlerne).

De reformivrige politikere brillerede med mange paradoksale indfald. Førsteprisen tog formentlig det radikale venstre, som ville afvikle EU-støtten til landbrugsproduktionen samt indføre nye skatter og afgifter. I alt ville det koste landbruget ca. 10 milliarder kr. årligt – en net sum for et erhverv, der tjente to milliarder. Peder Thomsen (måske det gamle husmandspartis sidste jordforbindelse) havde da meldt sig ud.

I Vandmiljøplan lll indgik begrænsningen fosforudledning fra landbrugsarealerne med øget vægt. I den almindelige overbudspolitik forlangte de mest ”grønne” partier en målsætning, der skulle bringe fosfortilstanden i vandløbene ned til det niveau, der fandtes i bronzealderen ca.1000 år f.Kr.

En del politikere mente dog, at det største problem ved landbruget var lugten af gris og gylle. Oppositionen i Folketinget forlangte et omgående stop for flere svin i Danmark. Peter Gemælke kritiserede på delegeretmødet Folketinget for ”en rystende mangel på realitetssans og sund fornuft”.

Det største paradoks var måske, at landmændene stadig viste et betydeligt livsmod. Ved forårsbørsen over mælkekvoter nåede prisen det hidtil højeste niveau. Og tusinder af landmænd engagerede sig i kontaktskabende aktiviteter og charmeoffensiver: Store nabodag, Åbent landbrug, Økologiske høstmarkeder, skole- og samfundskontakt m.v. Og ikke at forglemme serverede de morgenmad for københavnerne på kronprinsparrets bryllupsdag 14. maj.

I 00’erne fyldte Landbrugslotteriet 100 år. Men hvordan kan et lotteri eksistere i så mange år, og er det i virkeligheden ikke et forældet spil? Landbrugslotteriet har formået at følge tiden, og hvor de fra starten klarede alt manuelt, kører det hele nu automatisk og elektronisk. En stor andel af spillerene er landmænd, og størstedelen af overskuddet går også tilbage til landbruget.

Landbrugslotteriet - En frisk 109 årig

Landbrugslotteriet rundede godt nok 100 år i 00’erne, men er fortsat et aktivt og levende lotteri. Vi holder i dag til på Ternevej i Roskilde, hvor en håndfuld betroede medarbejdere sørger for at holde styr på spillet tillige med to ”markspillere” som holder vores 570 forhandlere til ilden. ”Hvad laver i så på Landbrugslotteriet?” er et almindeligt spørgsmål fra bordherren. Svaret er simpelt og dog. ”Vi sælger da lodsedler! – men vi har ikke 3 små Vaisenhus-drenge til at trække lodderne op af en tombola”.

Nye tider

Alle spil er i dag styret elektronisk via et spilprogram med det velovervejede navn Fortuna og vores trækninger modtager vi pr. dokumentfil fra Notarius Publicus. Lodsedlerne sælges on-line fra forhandlerterminalerne og via vores hjemmeside landbrugslotteriet.dk. Men elektronik sælger ikke lodsedler, det gør markedsføring, reklamer og især god service og det forstår vi os på i Landbrugslotteriet.

Lotteri beror i høj grad på tillid, tillid til at den lodseddel – det nummer man har betalt er med i alle trækninger og gevinsterne kommer i de rette lommer. I Landbrugslotteriet sætter vi en ære i at stort set alle gevinster finder vej til ejermanden. Det er muligt fordi lodsedlerne lyder på spillernes navn og adresse, mail og telefonnummer så vores millionærer bliver faktisk aldrig væk. Gevinsterne skal ud!

Særlig arbejdsplads

Kan vi lide vores arbejde, tja i hvert tilfælde er ancienniteten sådan, at vi fejrer hele to 25 års jubilæer næste år og i lotteriets 109 år er vi kun kommet til den 5. direktør så jo det er en dejlig arbejdsplads.

En særlig oplevelse som ansat er at vi månedligt får chancen for at kontakte en heldig vinder af lotteriets milliongevinst. Historierne er mange, men her er et eksempel fra sidste vinter, hvor Jette kontaktede en vinder i det nordjyske. Jo han havde godt nok modtaget en mail via lotteriets gevinstovervågning om at der var milliongevinst på hans lodseddelnummer. Men han turde ikke tro på det. Så telefonsamtalen var den bekræftelse som gav sikkerhed for.

 ”Nu kan vi sove roligt igen!”

Samtalen afslørede at gevinsten var faldet på et rigtig godt sted for familien, hvor ubetalte regninger, læk i taget, en bil der overlevede på gaffatape og meget mere truede med helt at tage pusten fra dem.  Så mærker man selv gennem telefonen et lettelsens suk og bemærkningen ”Nu kan vi sove roligt igen” giver uvægerligt anledning til en fugtig øjenkrog. Familien havde ikke holdt ferie i mange år, men nu skulle de for første gang op at flyve og sammen på en tur til Berlin. Sådan en samtale lever man højt på længe, fortæller Jette.

Landbrugslotteriet – for landbruget

Hvem spiller i Landbrugslotteriet? – ja det gør alle mulige mennesker. Men en rigtig stor del af vores spillere er landmænd, aktive eller forhenværende. Ikke så underligt for størstedelen af vores overskud går jo tilbage til landbruget. Så udover chancen for gevinst, og den er stor, så er det for landbrugerne næsten uomgængeligt at eje en lodseddel i landbrugslotteriet.

Det er enkelt at blive ejer af en lodseddel -  prøv selv www.landbrugslotteriet.dk 

#taklandmand

Læsernes egne billeder fra Instagram

Del dine egne minder

Tag dit Instagram #taklandmand eller indsend det her

indsend billede