2000 - 2009

Gode tider, før gældsfælden klappede

Årtiet i samarbejde med:
Læs mere
2001
Dette år præsenteres af:

BSE-krise og svinerekorder

På verdensplan står 11. september 2001 mejslet i de flestes erindring. Mange landmænd vil også huske samme efterår som det, hvor de måtte opgive at høste deres gode kornmarker på grund af vedvarende regn.

Bortset fra høsten var 2001 et år med gode vækstforhold, så der stod store afgrøder på markerne. Så det var et af de år, hvor mange landmænd fik en fin høst hjem, mens andre fik en slem bet. Landskontoret for Planteavl skønnede, at 30-40.000 ha korn måtte efterlades på marken.

Økonomien fortsatte fremgangen, dog ikke for kvægbrugerne, som led under BSE-krisen. For svineproducenterne var det et gyldent år. Produktionen var større end nogensinde, og noteringen lå hele året i niveauet 10-12 kr. kg. England ramtes af mund- og klovsyge, som nåede at brede sig til ca. 2.000 besætninger. Danmark undgik det med kraftige forholdsregler, blandt andet aflystes alle dyrskuer.

Politisk følte landmændene stadig ingen medgang. En hetz-agtig tv-kampagne mod svineproduktionen fik miljøminister Svend Auken til at foretage et lynindgreb, som med ét slag stoppede staldbyggeri, der lå inden for 300 m fra ”nærmeste samlede bebyggelse”. I protest mod de vildt overdrevne omkostninger ved BSE-foranstaltningerne holdt 3000 landmænd et møde i Vejle, hvor Ritt Bjerregaard uden omsvøb beskyldte landmændene for, at det hele var deres egen skyld ”på grund af deres produktionsmetoder”.

Peter Gæmelke betegnede hendes beskyldninger som ”uforskammede, dybt uretfærdige og aldeles udokumenterede”. På delegeretmødet gik han stærkt i rette med regeringens tætte samspil med ”bekymringsindustrien” (medier og interesseorganisationer), som ”nu har vokset sig større end fødevareindustrien, selv om den hverken forsyner folket med brød, velfærd eller livskvalitet”. I det lys var der utvivlsomt mange landmænd, der drog et lettelsens suk (eller udstødte et jubelråb), da valget 20. november medførte et regeringsskifte.

Det politiske krav om yderligere at sænke de i forvejen for lave kvælstofnormer udløste i foråret en ”øst-vest krig” inden for landboforeningerne, hvor ledelsen på grundlag af faglige beregninger havde støttet en regionalisering med lidt højere N-kvote til hvededyrkning øst for Storebælt.

Endnu en gang holdt Danmarks Landboungdom verdenspløjestævne, og Henry Thegen fra Århus amt genvandt sit verdensmesterskab fra 2000.

I 00’erne fyldte Landbrugslotteriet 100 år. Men hvordan kan et lotteri eksistere i så mange år, og er det i virkeligheden ikke et forældet spil? Landbrugslotteriet har formået at følge tiden, og hvor de fra starten klarede alt manuelt, kører det hele nu automatisk og elektronisk. En stor andel af spillerene er landmænd, og størstedelen af overskuddet går også tilbage til landbruget.

Landbrugslotteriet - En frisk 109 årig

Landbrugslotteriet rundede godt nok 100 år i 00’erne, men er fortsat et aktivt og levende lotteri. Vi holder i dag til på Ternevej i Roskilde, hvor en håndfuld betroede medarbejdere sørger for at holde styr på spillet tillige med to ”markspillere” som holder vores 570 forhandlere til ilden. ”Hvad laver i så på Landbrugslotteriet?” er et almindeligt spørgsmål fra bordherren. Svaret er simpelt og dog. ”Vi sælger da lodsedler! – men vi har ikke 3 små Vaisenhus-drenge til at trække lodderne op af en tombola”.

Nye tider

Alle spil er i dag styret elektronisk via et spilprogram med det velovervejede navn Fortuna og vores trækninger modtager vi pr. dokumentfil fra Notarius Publicus. Lodsedlerne sælges on-line fra forhandlerterminalerne og via vores hjemmeside landbrugslotteriet.dk. Men elektronik sælger ikke lodsedler, det gør markedsføring, reklamer og især god service og det forstår vi os på i Landbrugslotteriet.

Lotteri beror i høj grad på tillid, tillid til at den lodseddel – det nummer man har betalt er med i alle trækninger og gevinsterne kommer i de rette lommer. I Landbrugslotteriet sætter vi en ære i at stort set alle gevinster finder vej til ejermanden. Det er muligt fordi lodsedlerne lyder på spillernes navn og adresse, mail og telefonnummer så vores millionærer bliver faktisk aldrig væk. Gevinsterne skal ud!

Særlig arbejdsplads

Kan vi lide vores arbejde, tja i hvert tilfælde er ancienniteten sådan, at vi fejrer hele to 25 års jubilæer næste år og i lotteriets 109 år er vi kun kommet til den 5. direktør så jo det er en dejlig arbejdsplads.

En særlig oplevelse som ansat er at vi månedligt får chancen for at kontakte en heldig vinder af lotteriets milliongevinst. Historierne er mange, men her er et eksempel fra sidste vinter, hvor Jette kontaktede en vinder i det nordjyske. Jo han havde godt nok modtaget en mail via lotteriets gevinstovervågning om at der var milliongevinst på hans lodseddelnummer. Men han turde ikke tro på det. Så telefonsamtalen var den bekræftelse som gav sikkerhed for.

 ”Nu kan vi sove roligt igen!”

Samtalen afslørede at gevinsten var faldet på et rigtig godt sted for familien, hvor ubetalte regninger, læk i taget, en bil der overlevede på gaffatape og meget mere truede med helt at tage pusten fra dem.  Så mærker man selv gennem telefonen et lettelsens suk og bemærkningen ”Nu kan vi sove roligt igen” giver uvægerligt anledning til en fugtig øjenkrog. Familien havde ikke holdt ferie i mange år, men nu skulle de for første gang op at flyve og sammen på en tur til Berlin. Sådan en samtale lever man højt på længe, fortæller Jette.

Landbrugslotteriet – for landbruget

Hvem spiller i Landbrugslotteriet? – ja det gør alle mulige mennesker. Men en rigtig stor del af vores spillere er landmænd, aktive eller forhenværende. Ikke så underligt for størstedelen af vores overskud går jo tilbage til landbruget. Så udover chancen for gevinst, og den er stor, så er det for landbrugerne næsten uomgængeligt at eje en lodseddel i landbrugslotteriet.

Det er enkelt at blive ejer af en lodseddel -  prøv selv www.landbrugslotteriet.dk 

#taklandmand

Læsernes egne billeder fra Instagram

Del dine egne minder

Tag dit Instagram #taklandmand eller indsend det her

indsend billede