1970 - 1979

Forspildte muligheder

Årtiet i samarbejde med:
Læs mere
1976
Dette år præsenteres af:

Den tørreste sommer i hundrede år

Hvis nogen troede, at det efter tørken i 1975 kun kunne gå fremad, så tog de grundigt fejl. Det begyndte med et koldt forår, men først i maj slog det om, og ved månedens slutning beskrives afgrødernes tilstand som ”en næsten overvældende frodighed med risiko for ødelæggende lejesæd mange steder”. Sidstnævnte bekymring var overflødig.

Sommeren 1976 blev den tørreste, siden Meteorologisk Institut i 1874 begyndte sine registreringer. Juni, juli og august gav tilsammen 49 mm regn som landsgennemsnit. Rekorden står endnu i 2016.

I Ringkøbing amt med store sandjordsarealer faldt kun 31 mm. Både korn- og grovfoderhøst var endnu mindre end året før.

Tørken var ikke kun et dansk fænomen. I alle EF-landene var der ramte områder, og diskussionerne om afbødende foranstaltninger kom til at præge årets landbrugspolitik på alle niveauer. Efter lange forhandlinger indgik landbrugsorganisationerne sidst i september en aftale med regeringen om en række foranstaltninger, dels om overlevelsesfinansiering, dels om forebyggende investeringer.

Tørkeårene kickstartede den moderne vandingsindutri. I 60’erne havde 3.000 landbrug markvanding – ved at flytte vandrør med håndkraft. I 1976 var der 9.000, i 1977 knap 12.000 vandingsanlæg. En anden udløber af tørken var, at der i efteråret 1976 blev iværksat forsøg med vinterbyg, som i 1967 var blevet forbudt af hensyn til vårbyggen.

Landbrugseksportens værdi var fordoblet fra 1972 til 1976. Alligevel var der mange, der spurgte: ”Hvad er der i vejen med landbruget?” Spørgsmålet skyldtes, at der ikke var sket den forventede vækst i husdyrproduktionen, hvor man yndede at sammenligne med Holland, der helt anderledes udnyttede EF’s muligheder.

Landbrugsminister Poul Dalsager nedsatte i december 1975 ”udvalget for den fremtidige landbrugspolitik.” Først i februar 1977 kom udvalgets rapport. Men allerede i november havde Arne Pilegaard Larsen på det sjællandske delegeretmøde givet svaret på, hvad der var i vejen: ”Høje renter, store omkostninger, urimelige skatter ..” berøvede den enkelte landmand lysten til at satse.

Op til og efter EF-tilslutningen var der et tillidsfuldt samarbejde mellem husmandsforeningerne og de øvrige landbrugsorganisationer. I juni 1976 trådte Dansk Husmandsforeninger igen ind i Landbrugsraadet, 37 år efter, at de havde meldt sig ud.  

1970’erne var årtiet hvor CLAAS introducerede nogle af vores mest succesfulde produktserier, og nogle af de produktnavne, der også stadig produceres den dag i dag. I 1973 blev en af de helt store landbrugsikoner født; CLAAS JAGUAR, en af de absolut mest succesrige finsnittere på markedet.

Produktserier med lang levetid

Mens den kolde krig var på sit højeste og diskobølgen fejede over verden, sad nogle ingeniører hos CLAAS og tegnede nogle af de maskiner, der senere skulle blive landbrugsikoner.

1970’erne var årtiet hvor CLAAS introducerede nogle af vores mest succesfulde produktserier, og nogle af produktnavnene kendes og produceres stadig den dag i dag.

Et landbrugsikon…

DOMINATOR har siden 1970 været synonym med mejetærsker. Med DOMINATOR nåede kapaciteten på mejetærskerne nye højder, og grunddesignet har vist sig at være så langtidsholdbart, at der helt frem til i dag er produceret mejetærskere med navnet DOMINATOR.

Et legendarisk navn…

I 1973 lancerede CLAAS et produkt med et velklingende navn, som senere skulle vise sig at blive den – målt på markedsandel på verdensplan – absolut mest succesrige landbrugsmaskine: CLAAS JAGUAR finsnitter. I dag er hver anden finsnitter, der sælges på verdensplan en CLAAS JAGUAR. Udviklingen fra de første JAGUAR 60 SF til JAGUAR 980 i dag har været enorm set på størrelse og design, men grundprincippet er det samme – fra JAGUAR 60 SF med 120 hk og 2-rækkes majsbord til JAGUAR 980 med 884 hk (MAN V12) og 12-rækkes majsbord.

Og maskiner, som kører rundt og rundt…

ROLLANT rundballepressere er en af de andre produktserie, som CLAAS lancerede i løbet af 70’erne, og som stadig, om end i moderne versioner, produceres endnu. CLAAS var de første til at lancere net binding på rundballer, hvilket er standard i dag for alle fabrikater. I 1986 fremviste CLAAS ROLLANT RAPID 56, som var verdens første non-stop rundballepresser, hvor ballen startes i et forkammer, mens den forgående balle få bundet net på og forlader selve ballekammeret.

ROLLANT rundballepresser serien er efterfølgende blevet videreudviklet, bl.a. med tilføjelsen af en integreret plastfolie-wrapper, til den ROLLANT 455 UNIWRAP, som er en de professionelle landmænd og maskinstationers foretrukkende løsninger til ensilering af græs.

 

Vil du vide mere om CLAAS produkter eller historie, så besøg vores hjemmeside www.claas.dk eller www.claas-group.com/the-group/history/product-history

#taklandmand

Læsernes egne billeder fra Instagram

Del dine egne minder

Tag dit Instagram #taklandmand eller indsend det her

indsend billede