1970 - 1979

Forspildte muligheder

Årtiet i samarbejde med:
Læs mere
1977
Dette år præsenteres af:

Svært at bevare pessimismen

Efter de to tørkeår var der måske et behov for ikke altid at klage. I hvert fald vakte Pilegaard Larsen opsigt med ovenstående udsagn i efteråret 1977. Men der var noget at have det i. Vejret var vækstsæsonen igennem meget skiftende – drilagtigt både i såtid og høst. Men ud af det kom i den sidste ende et rigtig godt udbytte både af korn og grovfoder.

I februar barslede Udvalget med den fremtidige landbrugspolitik med sin betænkning. Analysen var ganske positiv i den forstand, at den bakkede det op, som landbruget havde hævdet i flere år: At erhvervet havde et uudnyttet potentiale til at afhjælpe samfundsøkonomiens to kroniske og kritiske problemer, arbejdsløshed og handelsunderskud. Derfor var der en politisk lydhørighed over for at fremme generationsskifte, bygningsinvesteringer og øget husdyrproduktion.

For de vel etablerede ældre landmænd, der havde tømt de umoderne stalde, bød 1977 på gode muligheder for at dyrke det sædskifte, der i folkemunden blev kaldt ”hvede, raps og Mallorca.” Siden EF-tilslutningen var kornpriserne fordoblet, og var det ikke nok, kunne man prioritere af, at det samme gjaldt ejendomspriserne, som kunne belånes.

Tilgangen af unge til landbruget var stigende, og nogle mente, at der ligefrem var tale om ”en grøn bølge” i ungdommens erhvervsvalg. En ny folkeskolelov i 1976 lagde op til større kontakt mellem skoler og erhverv, og landbrugsorganisationerne reagerede hurtigt. Dels med inspirerende materialer til alle klassetrin og dels med lokal udpegning af kontaktlandmænd. Skolekontakten blev en institution, som landbruget stadig har ære og glæde af.

De mørke skyer var dog lette at få øje på. Statsminister Anker Jørgensen bøvlede sig igennem sine mange mindretalsregeringer, og politiske kriseforlig afløste hinanden med korte mellemrum. H.O.A. Kjeldsen konstaterede på det jyske delegeretmøde, at ”den økonomiske udvikling i Danmark bliver mere og mere urovækkende. I løbet af det sidste år har vi oplevet tre devalueringer af kronen. Den omkostningsdæmpende politik er slået fejl, der er ingen udsigt til forbedring af konkurrenceevnen.”

Alt var nu ikke sort. Ved de politiske forlig blev jordskatten til amterne sat ned, og de såkaldte K-lån (kurssikrede udlandslån med lavere renter) blev indført.

Ved EF-kommissionens skiftedag 1. januar 1977 blev dens danske repræsentant, Finn Olav Gundelach, landbrugskommissær.

1970’erne var årtiet hvor CLAAS introducerede nogle af vores mest succesfulde produktserier, og nogle af de produktnavne, der også stadig produceres den dag i dag. I 1973 blev en af de helt store landbrugsikoner født; CLAAS JAGUAR, en af de absolut mest succesrige finsnittere på markedet.

Produktserier med lang levetid

Mens den kolde krig var på sit højeste og diskobølgen fejede over verden, sad nogle ingeniører hos CLAAS og tegnede nogle af de maskiner, der senere skulle blive landbrugsikoner.

1970’erne var årtiet hvor CLAAS introducerede nogle af vores mest succesfulde produktserier, og nogle af produktnavnene kendes og produceres stadig den dag i dag.

Et landbrugsikon…

DOMINATOR har siden 1970 været synonym med mejetærsker. Med DOMINATOR nåede kapaciteten på mejetærskerne nye højder, og grunddesignet har vist sig at være så langtidsholdbart, at der helt frem til i dag er produceret mejetærskere med navnet DOMINATOR.

Et legendarisk navn…

I 1973 lancerede CLAAS et produkt med et velklingende navn, som senere skulle vise sig at blive den – målt på markedsandel på verdensplan – absolut mest succesrige landbrugsmaskine: CLAAS JAGUAR finsnitter. I dag er hver anden finsnitter, der sælges på verdensplan en CLAAS JAGUAR. Udviklingen fra de første JAGUAR 60 SF til JAGUAR 980 i dag har været enorm set på størrelse og design, men grundprincippet er det samme – fra JAGUAR 60 SF med 120 hk og 2-rækkes majsbord til JAGUAR 980 med 884 hk (MAN V12) og 12-rækkes majsbord.

Og maskiner, som kører rundt og rundt…

ROLLANT rundballepressere er en af de andre produktserie, som CLAAS lancerede i løbet af 70’erne, og som stadig, om end i moderne versioner, produceres endnu. CLAAS var de første til at lancere net binding på rundballer, hvilket er standard i dag for alle fabrikater. I 1986 fremviste CLAAS ROLLANT RAPID 56, som var verdens første non-stop rundballepresser, hvor ballen startes i et forkammer, mens den forgående balle få bundet net på og forlader selve ballekammeret.

ROLLANT rundballepresser serien er efterfølgende blevet videreudviklet, bl.a. med tilføjelsen af en integreret plastfolie-wrapper, til den ROLLANT 455 UNIWRAP, som er en de professionelle landmænd og maskinstationers foretrukkende løsninger til ensilering af græs.

 

Vil du vide mere om CLAAS produkter eller historie, så besøg vores hjemmeside www.claas.dk eller www.claas-group.com/the-group/history/product-history

#taklandmand

Læsernes egne billeder fra Instagram

Del dine egne minder

Tag dit Instagram #taklandmand eller indsend det her

indsend billede