1970 - 1979

Forspildte muligheder

Årtiet i samarbejde med:
Læs mere
1978
Dette år præsenteres af:

Nye stalde og nye skoler

Den optimistiske stemning fra 1977 fortsatte ind i 1978. Året gav god fremgang både i eksport og driftsresultater. Investeringerne i maskiner og især nye stalde steg, så landbrugsorganisationerne kunne over for politikerne dokumentere de positive virkninger på beskæftigelsen og handelsbalancen, som de havde forudsagt. Unægtelig et mere offensivt bidrag til arbejdsløshedsstatistikken end opfindelsen af efterlønnen, som blev besluttet i dette år.

Optimisme var der også i oprettelsen af tre nye jyske grundskoler til landmandsuddannelsen: Tønder, Kongensgaard og Try. De skulle vise sig at blive de sidste.

Inden folketingets sommerferie gennemførtes en ny landbrugslov efter et langt tilløb, hvor alle de modstridende interesser blev luftet. Hovedvægten blev lagt på at sikre de unge landmænds muligheder for at etablere sig – noget, der ellers så ret håbløst ud i lyset af de stigende ejendomspriser og de tårnhøje renter. Der kom nye krav vedr. bopæl, hovederhverv og uddannelse.

Sammenlægningsgrænsen blev sat ned fra 100 til 75 ha, og begrebet ”en bæredygtig enhed” blev opfundet, det vil sige et landbrug, der ikke måtte nedlægges/sammenlægges.

Klimaet i vækstsæsonen blev i uforudsigelig forskellighed et kapitel for sig. Kold vinter, rekordvåd marts, efterfulgt af et koldt forår, som i maj-juni slog over i en varm tørkeperiode. Sommeren blev i øvrigt kølig, så høsten kom først i gang sidst i august, og det blev dyrt. September blev kold og usædvanlig regnrig. I mængder blev årets høst god, men omkostningerne var store. Det blev et år, hvor dræning og korntørring kom højt på mange landmænds dagsorden.

Optimistisk for landbruget var også dannelsen af SV-regeringen sidst i august. Mange så arbejder-bonde-konstellationen, med Anders Andersen som økonomiminister, som en lovende chance for endelig at finde vej ud af den samfundsøkonomiske suppedas.

Et to-dages landsformandsmøde i marts lagde nye strategier for landboforeningernes organisation. Den faglige oprustning omkring fire-fem strengede konsulentcentre blev bekræftet og i øvrigt fremmet ved, at man netop i 1978 fandt mulighed for at få EF projektstøtte til etablering af nye centre. Noget nær enstemmigt besluttede man at sætte den proces i gang, der skulle gøre De samvirkende danske Landboforeninger til en rigtig landsorganisation med ét landsdelegeretmøde som højeste myndighed.     

1970’erne var årtiet hvor CLAAS introducerede nogle af vores mest succesfulde produktserier, og nogle af de produktnavne, der også stadig produceres den dag i dag. I 1973 blev en af de helt store landbrugsikoner født; CLAAS JAGUAR, en af de absolut mest succesrige finsnittere på markedet.

Produktserier med lang levetid

Mens den kolde krig var på sit højeste og diskobølgen fejede over verden, sad nogle ingeniører hos CLAAS og tegnede nogle af de maskiner, der senere skulle blive landbrugsikoner.

1970’erne var årtiet hvor CLAAS introducerede nogle af vores mest succesfulde produktserier, og nogle af produktnavnene kendes og produceres stadig den dag i dag.

Et landbrugsikon…

DOMINATOR har siden 1970 været synonym med mejetærsker. Med DOMINATOR nåede kapaciteten på mejetærskerne nye højder, og grunddesignet har vist sig at være så langtidsholdbart, at der helt frem til i dag er produceret mejetærskere med navnet DOMINATOR.

Et legendarisk navn…

I 1973 lancerede CLAAS et produkt med et velklingende navn, som senere skulle vise sig at blive den – målt på markedsandel på verdensplan – absolut mest succesrige landbrugsmaskine: CLAAS JAGUAR finsnitter. I dag er hver anden finsnitter, der sælges på verdensplan en CLAAS JAGUAR. Udviklingen fra de første JAGUAR 60 SF til JAGUAR 980 i dag har været enorm set på størrelse og design, men grundprincippet er det samme – fra JAGUAR 60 SF med 120 hk og 2-rækkes majsbord til JAGUAR 980 med 884 hk (MAN V12) og 12-rækkes majsbord.

Og maskiner, som kører rundt og rundt…

ROLLANT rundballepressere er en af de andre produktserie, som CLAAS lancerede i løbet af 70’erne, og som stadig, om end i moderne versioner, produceres endnu. CLAAS var de første til at lancere net binding på rundballer, hvilket er standard i dag for alle fabrikater. I 1986 fremviste CLAAS ROLLANT RAPID 56, som var verdens første non-stop rundballepresser, hvor ballen startes i et forkammer, mens den forgående balle få bundet net på og forlader selve ballekammeret.

ROLLANT rundballepresser serien er efterfølgende blevet videreudviklet, bl.a. med tilføjelsen af en integreret plastfolie-wrapper, til den ROLLANT 455 UNIWRAP, som er en de professionelle landmænd og maskinstationers foretrukkende løsninger til ensilering af græs.

 

Vil du vide mere om CLAAS produkter eller historie, så besøg vores hjemmeside www.claas.dk eller www.claas-group.com/the-group/history/product-history

#taklandmand

Læsernes egne billeder fra Instagram

Del dine egne minder

Tag dit Instagram #taklandmand eller indsend det her

indsend billede