1990 - 1999

Globaliseringen omkring årtusindskiftet

Årtiet i samarbejde med:
Læs mere
1998
Dette år præsenteres af:

Økonomi i bund, bureaukrati i top

1998 var et træls landmandsår. Økonomien styrtdykkede, og samtidig overgik politikerne sig selv med nye plager.

Først på sommeren lignede afgrøderne en rekordhøst, men mange regnvejrsdage gav udbredt lejesæd og en sen høst med store omkostninger. Det samlede udbytte på 171 mio. a.e. var dog et ganske flot resultat.

Alligevel knækkede fem års stigende indtjeningskurve. De gode svinepriser havde varet ”for længe”- produktionen var steget over alt. Det tvang noteringen ned på syv kr. pr. kg, og efter gennemsnitlige driftsresultater på over en halv mio. kr. i 1997 gik svineproducenterne ud af 1998 med røde tal på bundlinjen. Også planteproduktionen var hårdt ramt. Realprisen på korn var kun ca. en tredjedel af niveauet 20 år tidligere.

Selv om Mariager Fjord var godt i gang med at ”genopstå” helt af sig selv, gennemførte Folketinget Vandmiljøplan ll med en række stramninger. Landbruget var stærkt imod specielt nedsættelse af kvælstofkvoterne til et niveau, der lå væsentligt under afgrødernes økonomiske optimum. Med stemmer fra to færøske MF’ere gennemførte regeringen tillige ”pinsepakken”, der bl.a. indeholdt en forringelse af de afskrivningsmuligheder, landmændene benyttede i forbindelse med køb af naboejendom. Her var landboorganisationerne ikke enige. Dansk Familielandbrug vandt politisk gehør for det synspunkt, at skattereglerne favoriserede ”gårdslagtere”. Landboforeningerne fordømte regeringens erhvervsfjendtlige politik og beregnede, at alene indgrebene i 1998 forringede den i forvejen dårlige økonomi med 1,5 mia. kr.

Fødevareministeren forsvarede på landboforeningernes delegeretmøde regeringens politik med bekymringen for, at den hidtidige udvikling i erhvervet ville resultere i ”to gårde i hvert sogn – storbondens gård og kirkegården”. Henrik Dam Kristensen, der var SR-regeringens landbrugs/fødevareminister siden 1994, var fagligt velfunderet og generelt vellidt, men i stigende grad uden politisk gennemslagskraft.

Den landbrugsfjendske politik og medieomtale fik en gruppe østjyske landbokvinder til at gå på barrikaderne for at forklare og forsvare deres hjem og erhverv over for offentligheden. Ved forskellige aktiviteter bl.a. et stormøde i Vejle, fik de på en sympatisk måde sat fokus på de menneskelige omkostninger ved den anstrengte økonomi og den ubønhørlige strukturudvikling.  

1990’erne var et skelsættende årti for CLAAS. Første skridt var introduktionen af mejetærskeren CLAAS MEGA i 1993. CLAAS MEGA byggede videre på den velkendte DOMINATOR, men på et punkt var den helt anderledes. APS systemet var dét der gjorde maskinen særligt speciel, og netop APS systemet blev senere hjertet i topmodellen LEXION, som vi også kender i dag.

Historiens vingesus

1990’erne var på alle måde et skelsættende årti. Berlinmurens fald i november 1989 og genforeningen af Tyskland, ændrede det Europa man havde kendt i mere end 50 år.

Samtidigt med de historiske begivenheder i Berlin og hele den gamle østblok, arbejdede man hos CLAAS på at revolutionere den klassiske mejetærsker. Første skridt var introduktionen af CLAAS MEGA i 1993. CLAAS MEGA byggede videre på den velkendte DOMINATOR, men på et punkt var den helt anderledes.

Fra MEGA til LEXION…

CLAAS MEGA var den første mejetærsker i verden med APS system (Accelerated Pre-Separation), hvor en accelerator tromle foran tærskecylinderen fordeler materialet samtidig med at hastigheden på materialet øges og tærskningen påbegyndes. Resultatet er et større tærskeareal og op til 20 % større udskillelse under tærskecylinderen, samlet gav det en kapacitetsforøgelse på 30 %.

APS systemet blev senere hjertet i den helt nye CLAAS LEXION. På topmodellen LEXION 480 – som blev lanceret til høsten 1996 – blev APS systemet kombineret med to på langs liggende rotorer, som udskilte kernerne fra halmen i stedet for rystere, og verdens første hybrid-mejetærsker var født.

En legende…

LEXION 480 blev utrolig populær – en højkapacitetsmejetærsker udviklet til europæiske høstforhold, som kunne tage kampen op med de amerikanske rotormaskiner, som havde visse svagheder under især nordeuropæiske forhold med meget halm.

De øvrige modeller i LEXION 400 serien var traditionelle rystermaskiner med enten fem eller seks rystere, dog også med APS system, som sikrede en høj kapacitet.

I år 2000 blev MEGA afløst af MEDION, som senere blev til TUCANO, som vi kender i dag. Men i Danmark har det siden 90’erne været LEXION, der har domineret ikke kun salget af CLAAS mejetærskere, men også totalmarkedet med markedsandele på 35 – 40 % hvert år.

Der bare bliver bedre og bedre…

LEXION er siden blevet fornyet med først 500 serien i 2003, LEXION 600 i 2005 som igen satte nye standarder for mejetærskerkapacitet. Senest har CLAAS introduceret LEXION 600 serien (rystermaskiner) og LEXION 700 serien (hybridmaskiner), med topmodellen LEXION 780, som regnes for at være verdens største mejetærsker.

Gennem årene har CLAAS udviklet nye innovationer til LEXION mejetærskerne, som har været med til at holde en absolut førende position på markedet. Blandt andet var CLAAS først med TERRA TRAC bælteundervogn, TELEMATICS fjernovervågning, snitterenhed med radialspreder og CEMOS AUTOMATIC – en system hvor maskinen automatisk finder og justerer de mest optimale indstillinger, så størst mulig kapacitet opnås.

 

Vil du vide mere om CLAAS produkter eller historie, så besøg vores hjemmeside www.claas.dk eller www.claas-group.com/the-group/history/product-history

#taklandmand

Læsernes egne billeder fra Instagram

Del dine egne minder

Tag dit Instagram #taklandmand eller indsend det her

indsend billede