1990 - 1999

Globaliseringen omkring årtusindskiftet

Årtiet i samarbejde med:
Læs mere
1994
Dette år præsenteres af:

Demokratiet sat på prøve

Den verdensomspændende GATT-handelsaftale var en realitet 15. december 1993. Dermed blev 1994 året, hvor de store og afgørende spørgsmålstegn i landmændenes fremtidsovervejelser blev afløst af spørgsmål om, hvordan man skulle indrette sig under de vilkår, der nu gjaldt. Det satte medlemsdemokratiet på prøve.

Kjeldsen, som selv var stærkt engageret internationalt, var ikke i tvivl, da GATT-aftalen var i hus: ”Det er et af de store, skelsættende skift i landbrugspolitikken, som kommer til at præge vore fremtidige vilkår”.

Anderledes kontant var virkningen af EU-reformen. Kornpriserne faldt ca. 45 kr./hkg, og til gengæld fik landmændene kontant hektarstøtte. Et beløb på 4,5 mia. kr. skulle deles ud som kompensation for prisfaldet. Og hvordan gør man lige det? I år ét (1993) var det tidsmæssigt kun muligt at gøre det enkelt: Samme beløb til alle hektarer af reformafgrøder. En klar favorisering af de dårligste jorder, derfor aftaltes med landbrugsministeren, at der skulle søges en mere retfærdig fordelingsnøgle.

Husmandsforeningerne gik ind for at fortsætte med samme beløb. Landboforeningerne gik derimod i gang med at søge den retfærdige og administrerbare løsning. Det skete med organisationens 1. viceformand Niels Ilsøe som tovholder. Allerede da han præsenterede opgaven på delegeretmødet i oktober 1993, betegnede han den ”som at stikke hånden i en hvepserede”.

Delegeretmødet henviste afgørelsen til et ekstraordinært delegeretmøde. Et kæmpearbejde af beregninger, forhandlinger og møder i de lokale landboforeninger førte til en lønningsmodel, som De danske Landboforeningers bestyrelse lagde frem til afgørelse 24. januar i Herning. For første og eneste gang i organisationens historie var samtlige 477 stemmeberettigede på plads. 237 stemte ja, 238 stemte nej, to stemmer fra blanke.

Var det anstrengelserne værd at stikke hånden ned i hvepsereden? Det var i hvert fald et skoleeksempel på en demokratisk afgørelse, som blev respekteret.

Folketinget gennemførte igen ændringer i landbrugsloven. Landbrugsminister Bjørn Westh skuffede erhvervet ved ikke at tage imod et historisk kompromis, som husmandsforeningerne, landboforeningerne og erhvervsjordbruget ganske bemærkelsesværdigt havde aftalt lillejuleaften 1993. 

Forår og forsommer varslede en kanonhøst. Det ændrede en rekordvarm og tør juli på, så kornhøsten blev tidlig og let, men ikke af prangende størrelse.

1990’erne var et skelsættende årti for CLAAS. Første skridt var introduktionen af mejetærskeren CLAAS MEGA i 1993. CLAAS MEGA byggede videre på den velkendte DOMINATOR, men på et punkt var den helt anderledes. APS systemet var dét der gjorde maskinen særligt speciel, og netop APS systemet blev senere hjertet i topmodellen LEXION, som vi også kender i dag.

Historiens vingesus

1990’erne var på alle måde et skelsættende årti. Berlinmurens fald i november 1989 og genforeningen af Tyskland, ændrede det Europa man havde kendt i mere end 50 år.

Samtidigt med de historiske begivenheder i Berlin og hele den gamle østblok, arbejdede man hos CLAAS på at revolutionere den klassiske mejetærsker. Første skridt var introduktionen af CLAAS MEGA i 1993. CLAAS MEGA byggede videre på den velkendte DOMINATOR, men på et punkt var den helt anderledes.

Fra MEGA til LEXION…

CLAAS MEGA var den første mejetærsker i verden med APS system (Accelerated Pre-Separation), hvor en accelerator tromle foran tærskecylinderen fordeler materialet samtidig med at hastigheden på materialet øges og tærskningen påbegyndes. Resultatet er et større tærskeareal og op til 20 % større udskillelse under tærskecylinderen, samlet gav det en kapacitetsforøgelse på 30 %.

APS systemet blev senere hjertet i den helt nye CLAAS LEXION. På topmodellen LEXION 480 – som blev lanceret til høsten 1996 – blev APS systemet kombineret med to på langs liggende rotorer, som udskilte kernerne fra halmen i stedet for rystere, og verdens første hybrid-mejetærsker var født.

En legende…

LEXION 480 blev utrolig populær – en højkapacitetsmejetærsker udviklet til europæiske høstforhold, som kunne tage kampen op med de amerikanske rotormaskiner, som havde visse svagheder under især nordeuropæiske forhold med meget halm.

De øvrige modeller i LEXION 400 serien var traditionelle rystermaskiner med enten fem eller seks rystere, dog også med APS system, som sikrede en høj kapacitet.

I år 2000 blev MEGA afløst af MEDION, som senere blev til TUCANO, som vi kender i dag. Men i Danmark har det siden 90’erne været LEXION, der har domineret ikke kun salget af CLAAS mejetærskere, men også totalmarkedet med markedsandele på 35 – 40 % hvert år.

Der bare bliver bedre og bedre…

LEXION er siden blevet fornyet med først 500 serien i 2003, LEXION 600 i 2005 som igen satte nye standarder for mejetærskerkapacitet. Senest har CLAAS introduceret LEXION 600 serien (rystermaskiner) og LEXION 700 serien (hybridmaskiner), med topmodellen LEXION 780, som regnes for at være verdens største mejetærsker.

Gennem årene har CLAAS udviklet nye innovationer til LEXION mejetærskerne, som har været med til at holde en absolut førende position på markedet. Blandt andet var CLAAS først med TERRA TRAC bælteundervogn, TELEMATICS fjernovervågning, snitterenhed med radialspreder og CEMOS AUTOMATIC – en system hvor maskinen automatisk finder og justerer de mest optimale indstillinger, så størst mulig kapacitet opnås.

 

Vil du vide mere om CLAAS produkter eller historie, så besøg vores hjemmeside www.claas.dk eller www.claas-group.com/the-group/history/product-history

#taklandmand

Læsernes egne billeder fra Instagram

Del dine egne minder

Tag dit Instagram #taklandmand eller indsend det her

indsend billede