1980 - 1989

Gældskrise, miljødebat og landbrugsstrategi i forandring

Årtiet i samarbejde med:
Læs mere
1989
Dette år præsenteres af:

Lovende udgang på et problemfyldt årti

Efter de prøvelser landmændene var igennem i 80’erne, var det fortjent, at 1989 gav dem et venligt farvel. Godt vejr, en fin høst og frem for alt en virkelig mærkbar fremgang i indtjening. Men ikke alle nåede at få glæde af omslaget. I 1989 var der dobbelt så mange tvangsauktioner (ca.1000) som i 1980.

Vinteren var mild – årets første kvartal var det varmeste i 100 år – vækstsæsonen tør og solrig, høsten tidlig og tør. Det sidste dog ikke på Sydhavsøerne, der sidst i august fik over 100 mm regn på et døgn. Kornudbytterne var flotte, på linje med rekordåret ’84. Totaludbyttet var 160 mio. a.e.

Landmændenes økonomiske resultater tog et spring fremad, for heltidsbedrifterne fra 80.000 kr. i 1988 til 180.000 kr. i 1089. For første gang i mange år havde landbofamilierne indkomster på niveau med andre befolkningsgrupper.

I tilbageblik hæftede landbrugets ledere sig bl.a. ved den imponerende produktivitetsfremgang, landmændene havde præsteret. I 1989 var der ca.120.000 beskæftiget på landbrugsbedrifterne. I begyndelsen af 70’erne, ved indgangen af EF, var der 70.000 flere. Alligevel var den samlede landbrugsproduktion steget med 45 procent. Husdyrene gjorde deres del af arbejdet. En gennemsnitlig malkeko forøgede i den samme periode sin årsydelse fra ca. 4.800 til 6.600 kg mælk. En årsso gik fra 13 til 20 fravænnede grise. Fantastiske spring og en vigtig baggrund for, at de professionelle landmænd i Danmark kunne gå ind i 90’erne som (fortsat) nogle af verdens dygtigste.

På delegeretmødet i oktober karakteriserede Kjeldsen 80’erne som ”gældskrisernes og miljødiskussionernes årti”. Og i sit blik ind i fremtiden konstaterede han beklagende, at ”mange landmænd har en alt for stor gælds- og rentebyrde. Dét er vor svaghed i den internationale konkurrence”.

I juni kom endelig den længe ventede revision af landbrugsloven igennem Folketinget med lempede regler for sammenlægning, samdrift og erhvervelse, herunder åbning for selskabseje.

Landbrugsorganisationerne arbejdede intenst med strukturplaner for udviklingen af foreningernes faglige rådgivning. Arbejdsprogrammet ”Rådgivningen i 90’erne” var samtidig en indbydelse til husmandsforeningerne og brancherne om at stå sammen om en fælles uvildig og landmandsstyret rådgivning.

Som i 60’erne var der i 1989 seriøse planer om udflytning af Landbohøjskolen, denne gang til Aarhus. Landboorganisationerne gik varmt ind for det, men den københavnske lobby var for stærk.  

Specifik Patogen Fri blev egentlig til allerede i 1971, men i 80’erne tog SPF for alvor indtog hos de danske svineproducenter. Omsætningen på smågrise og avlsdyr steg markant, og i 1989 flytter SPF deres hovedkontor til Vejen, hvor de udviklede deres transportområde, så de kunne forsyne hele landet.

SPF-Danmark – en virksomhed i konstant udvikling.

SPF-Danmark blev etableret i 1971 med det formål at skulle udbrede SPF-systemet til danske svineproducenter. SPF betyder Specifik Patogen Fri, hvilket vil sige at svinene er fri for bestemte svinesygdomme.

Efter 18 år i København flyttede SPF i 1989 hovedkontoret til Vejen, hvorfra udviklingen af transportområdet er blevet udbygget gennem årene.
 
I år 2000 blev sundhedsstyringen i SPF-systemet overflyttet til Videncenter for Svineproduktion (VSP).

SPF-Danmark etablerede i år 2005 Dansk Grisetransport, som et nyt forretningsområde med transport af slagtesvin til andelsslagterierne og i 2006 kom også UNI-Transport til, hvor vi står for  indtransporten af døde dyr, madaffald, fedt og fritureolie til DAKA på Sjælland og Lolland/Falster.

Danish Crown og Tican overtog sammen SPF-Danmark i 2008 og i 2016 overtog Danish Crown det fulde ejerskab af SPF-Danmark.

SPF-Danmark har 265 medarbejdere, 185 chauffører og 80 funktionærer og vognparken består af 165 specialindrettede lastvogne.

SPF-Danmarks forretningsområder.
I SPF-Danmark A/S er der 3 driftsenheder:

  • SPF-Danmark, som tager sig af handel og transport af levende svin
  • Dansk Grisetransport, som kører svin fra besætningerne til Danish Crowns slagterier.
  • UNI-Transport, som fragter døde dyr, slagteaffald, fedt og fritureolie til forarbejdning.

Omsætning

I SPF-Danmark omsættes smågrise og avlsdyr og i løbet af de første 10 år kom omsætningen af smågrise op på ca. 400.000, men salget af avlsdyr var meget lille. Igennem 80’er og 90’erne steg omsætningen markant og i 1995 var salget af smågrise på omkring 3,2 mill. stk. og salget af avlsdyr var omkring 200.000 stk.

SPF-Danmark besluttede i 2008 at gå aktivt ind på salg af DanAvl produkter på eksportmarkederne. I dag omsætter og transporterer SPF-Danmark ca. 10,5 mill. smågrise og 280.000 avlsdyr i Danmark og til eksportmarkederne.

Dansk Grisetransport transporterer i 2016 ca. 5 mill. slagtesvin og ca. 100.000 søer og vognparken består af 58 egne biler, men i alt beskæftiger forretningsområdet 70 chauffører.

UNI-transport har i dag en vognpark på 11 lastvogne og 12 chauffører.

SPF-Transporten
Transport af SPF-grise foregår i specialindrettede SPF-vogne. SPF-Danmark har igennem årene været førende i udviklingen af lastvogne til transport af levende svin. Lovgivningen er igennem årene strammet betydeligt op i forhold til dyrevelfærd og sikkerhed, og det har haft en væsentlig indflydelse på indretningen af vognene. Dertil kommer en løbende teknologisk udvikling som også er indarbejdet i SPF-Danmarks lastvogne.

Lastvognene betjenes af veluddannede chauffører der alle er særligt udvalgte og meget kompetente. Der påhviler dem et stort ansvar omkring kvalitetssikring og transport af levende svin.

Strukturudviklingen i dansk landbrug medfører færre og større besætninger, og deraf følgende flere og flere grise per pålæsning. I 1971 var der plads til max. 60 ”torve-grise” på en SPF-lastvogn, men fra og med september 2016 har SPF-Danmark idriftsat 1 ud af 8 nye 4-dækkere med plads til i alt 690 smågrise (25-kg) på 4 etager. I de nye vogne anvendes den nyeste teknologi til bl.a. klimastyring, overvågning, nødanlæg og rengøring. 

Se SPF-Danmarks imponerende nye 4-dækkere her. (Link til https://www.spf.dk/da-dk/transport/vognpark/spf-vogn-120/)

#taklandmand

Læsernes egne billeder fra Instagram

Del dine egne minder

Tag dit Instagram #taklandmand eller indsend det her

indsend billede