1980 - 1989

Gældskrise, miljødebat og landbrugsstrategi i forandring

Årtiet i samarbejde med:
Læs mere
1980
Dette år præsenteres af:

Barsk start på et nyt årti

Ved nytårsskiftet til 80’erne var humøret og tilliden til landets styre hos landmændene og deres organisationer på et lavpunkt. Som i 1973 følte man, at Anker Jørgensens regering og det spinkle folketingsflertal, den hvilede på, viste en uforståelig tonedøvhed over for de problemer, erhvervet kæmpede med.

Vejrforholdene bidrog desværre ikke til at lette stemningen. Efter en lang og kold vinter kom midt i såtiden en forrygende storm, der sendte jysk jord på rejse til Øerne. Men ellers var årets kendetegn ”den regnrigeste sommer og det nedbørrigste år i hundrede år”. I juni, juli og august registreredes 55 dage med regn. Det gav lejesæd, nedknækkende aks, store omkostninger – og oven i købet en dårlig høst.

Også økonomisk og politisk var året konstant op ad bakke. Driftsresultaterne blev dårligere end de i forvejen dårlige fra 1979.

Fortrædelighederne blev klart trukket op på De danske Landboforeningers første landsdelegeretmøde 16.-17. oktober. I sin beretning betegnede ledende formand, Hartvig Dehn, året som ”en lang og næsten uafbrudt forhandlingssituation”.  Det voksende antal tvangsauktioner kaldte minder om 30’ernes krise frem, men kun gennem hårdt og vedholdende arbejde lykkedes det efterhånden landbrugsorganisationerne at overbevise politikerne om, at det ville skade beskæftigelsen og handelsbalancen alvorligt, hvis landmænd i tusindvis gik fallit.

Det hårde forhandlingsarbejde gav resultater. I årets løb vedtog Folketinget en række støttelove, som til sammen gav mange tusinde landmænd muligheder for at lette rentebyrden og sanere deres gæld. Det blev et langt, sejt træk, som afgørende kom til at præge 80’erne.

Det første landsdelegeretmøde fik sin egen mindeværdige detalje. Landbrugsminister Poul Dalsager beklagede efter formandens beretning, at han desværre var nødt til at forlade delegeretmødet på grund af et vigtigt møde med statsministeren. En harmdirrende H.O.A. Kjeldsen gik på talerstolen og fortalte i utvetydige vendinger landbrugsministeren, at ”din plads er her”. Ministeren viste, at han ikke var tonedøv. Han blev og deltog i eftermiddagens debat om fremtidens landbrugspolitik.

I Januar 1981 var der skiftedag i EF-kommissionen. Poul Dalsager overtog posten som landbrugskommissær efter Finn Olav Gundelach. 

Specifik Patogen Fri blev egentlig til allerede i 1971, men i 80’erne tog SPF for alvor indtog hos de danske svineproducenter. Omsætningen på smågrise og avlsdyr steg markant, og i 1989 flytter SPF deres hovedkontor til Vejen, hvor de udviklede deres transportområde, så de kunne forsyne hele landet.

SPF-Danmark – en virksomhed i konstant udvikling.

SPF-Danmark blev etableret i 1971 med det formål at skulle udbrede SPF-systemet til danske svineproducenter. SPF betyder Specifik Patogen Fri, hvilket vil sige at svinene er fri for bestemte svinesygdomme.

Efter 18 år i København flyttede SPF i 1989 hovedkontoret til Vejen, hvorfra udviklingen af transportområdet er blevet udbygget gennem årene.
 
I år 2000 blev sundhedsstyringen i SPF-systemet overflyttet til Videncenter for Svineproduktion (VSP).

SPF-Danmark etablerede i år 2005 Dansk Grisetransport, som et nyt forretningsområde med transport af slagtesvin til andelsslagterierne og i 2006 kom også UNI-Transport til, hvor vi står for  indtransporten af døde dyr, madaffald, fedt og fritureolie til DAKA på Sjælland og Lolland/Falster.

Danish Crown og Tican overtog sammen SPF-Danmark i 2008 og i 2016 overtog Danish Crown det fulde ejerskab af SPF-Danmark.

SPF-Danmark har 265 medarbejdere, 185 chauffører og 80 funktionærer og vognparken består af 165 specialindrettede lastvogne.

SPF-Danmarks forretningsområder.
I SPF-Danmark A/S er der 3 driftsenheder:

  • SPF-Danmark, som tager sig af handel og transport af levende svin
  • Dansk Grisetransport, som kører svin fra besætningerne til Danish Crowns slagterier.
  • UNI-Transport, som fragter døde dyr, slagteaffald, fedt og fritureolie til forarbejdning.

Omsætning

I SPF-Danmark omsættes smågrise og avlsdyr og i løbet af de første 10 år kom omsætningen af smågrise op på ca. 400.000, men salget af avlsdyr var meget lille. Igennem 80’er og 90’erne steg omsætningen markant og i 1995 var salget af smågrise på omkring 3,2 mill. stk. og salget af avlsdyr var omkring 200.000 stk.

SPF-Danmark besluttede i 2008 at gå aktivt ind på salg af DanAvl produkter på eksportmarkederne. I dag omsætter og transporterer SPF-Danmark ca. 10,5 mill. smågrise og 280.000 avlsdyr i Danmark og til eksportmarkederne.

Dansk Grisetransport transporterer i 2016 ca. 5 mill. slagtesvin og ca. 100.000 søer og vognparken består af 58 egne biler, men i alt beskæftiger forretningsområdet 70 chauffører.

UNI-transport har i dag en vognpark på 11 lastvogne og 12 chauffører.

SPF-Transporten
Transport af SPF-grise foregår i specialindrettede SPF-vogne. SPF-Danmark har igennem årene været førende i udviklingen af lastvogne til transport af levende svin. Lovgivningen er igennem årene strammet betydeligt op i forhold til dyrevelfærd og sikkerhed, og det har haft en væsentlig indflydelse på indretningen af vognene. Dertil kommer en løbende teknologisk udvikling som også er indarbejdet i SPF-Danmarks lastvogne.

Lastvognene betjenes af veluddannede chauffører der alle er særligt udvalgte og meget kompetente. Der påhviler dem et stort ansvar omkring kvalitetssikring og transport af levende svin.

Strukturudviklingen i dansk landbrug medfører færre og større besætninger, og deraf følgende flere og flere grise per pålæsning. I 1971 var der plads til max. 60 ”torve-grise” på en SPF-lastvogn, men fra og med september 2016 har SPF-Danmark idriftsat 1 ud af 8 nye 4-dækkere med plads til i alt 690 smågrise (25-kg) på 4 etager. I de nye vogne anvendes den nyeste teknologi til bl.a. klimastyring, overvågning, nødanlæg og rengøring. 

Se SPF-Danmarks imponerende nye 4-dækkere her. (Link til https://www.spf.dk/da-dk/transport/vognpark/spf-vogn-120/)

#taklandmand

Læsernes egne billeder fra Instagram

Del dine egne minder

Tag dit Instagram #taklandmand eller indsend det her

indsend billede