1980 - 1989

Gældskrise, miljødebat og landbrugsstrategi i forandring

Årtiet i samarbejde med:
Læs mere
1988
Dette år præsenteres af:

Elendig økonomi men bedre stemning

1988 var et hårdt år for landmændene. De økonomiske konjunkturer var nede at røre bunden. Når det alligevel virkede lysere end sin forgænger, skyldtes det dels vejret og høsten, dels at tonen over for landbruget blev mere forstående. Det sidste dog iflg. En ny ung landboforeningsmand fra Struer (Martin Merrild) næppe fordi den øvrige befolkning havde fået respekt for erhvervet, men af ”medlidenhed over, at vi går og knokler uden at tjene penge”.

Den ringe 87-høst var en væsentlig faktor bag den elendige indtjening. Desværre faldt den sammen med dårlige salgspriser, ikke mindst fordi EF-kommissionen var tvunget til at iværksætte en hestekur for at bremse overskudsproduktionen. Heldigvis virkede kuren, men her og nu var situationen meget alvorlig. Der måtte stiftes ny gæld med det resultat af, at landmændenes renteudgifter i 1988 beslaglagde ca. 700 procent af bruttooverskuddet fra bedrifternes produktion.

Man var tilbage i situationen fra de værste kriseår 1980-81.

Løsningen af gælds- og renteproblemer var derfor højeste prioritet for landbrugets organisationer i et meget travlt forhandlingsår. Linjen fra ’87 med at lægge et maksimalt pres på politikerne blev fulgt op. Således sad formændene for landets 122 landboforeninger på tilhørerpladserne, da Folketinget i juni behandlede landbrugsminister Laurits Tørnæs’ lovpakke om endnu en gang gældssanering og rentelettelse. Pakken kom igennem, men iværksættelsen tog så lang tid, at langt færre landmænd end ventet fik gavn af den.

Stor aktivitet udfoldede sig også omkring markeringen i juni af 200-året for stavnsbåndets ophævelse. Mange landmænd tænkte – og man sagde det højt: ”Drop det. Der er ikke noget at fejre”. Det blev der alligevel, som en mærkedag for den personlige friheds gennembrud i Danmark. Tusinder engagerede sig i møder, udstillinger, egnsspil m.v.

Klimaet viste sig fra den pæne side. En meget mild vinter. Stor, men godt fordelt nedbør. En tidlig og god høst. Med 154 mio. a.e. i alt var man tilbage på midt-firsernes gode udbytteniveau.

De danske Landboforeningers delegeretmøde i oktober blev holdt i Falkonercenteret på Frederiksberg. Det blev ”berømt” for, at dette ellers ikke uerfarne mødested totalt undervurderede landmændenes appetit ved frokosten på førstedagen. Der er formentlig også andre grunde til, at det til dato er både første og sidste gang, ”landbrugets rigsdag” har fundet sted øst for Storebælt.

Specifik Patogen Fri blev egentlig til allerede i 1971, men i 80’erne tog SPF for alvor indtog hos de danske svineproducenter. Omsætningen på smågrise og avlsdyr steg markant, og i 1989 flytter SPF deres hovedkontor til Vejen, hvor de udviklede deres transportområde, så de kunne forsyne hele landet.

SPF-Danmark – en virksomhed i konstant udvikling.

SPF-Danmark blev etableret i 1971 med det formål at skulle udbrede SPF-systemet til danske svineproducenter. SPF betyder Specifik Patogen Fri, hvilket vil sige at svinene er fri for bestemte svinesygdomme.

Efter 18 år i København flyttede SPF i 1989 hovedkontoret til Vejen, hvorfra udviklingen af transportområdet er blevet udbygget gennem årene.
 
I år 2000 blev sundhedsstyringen i SPF-systemet overflyttet til Videncenter for Svineproduktion (VSP).

SPF-Danmark etablerede i år 2005 Dansk Grisetransport, som et nyt forretningsområde med transport af slagtesvin til andelsslagterierne og i 2006 kom også UNI-Transport til, hvor vi står for  indtransporten af døde dyr, madaffald, fedt og fritureolie til DAKA på Sjælland og Lolland/Falster.

Danish Crown og Tican overtog sammen SPF-Danmark i 2008 og i 2016 overtog Danish Crown det fulde ejerskab af SPF-Danmark.

SPF-Danmark har 265 medarbejdere, 185 chauffører og 80 funktionærer og vognparken består af 165 specialindrettede lastvogne.

SPF-Danmarks forretningsområder.
I SPF-Danmark A/S er der 3 driftsenheder:

  • SPF-Danmark, som tager sig af handel og transport af levende svin
  • Dansk Grisetransport, som kører svin fra besætningerne til Danish Crowns slagterier.
  • UNI-Transport, som fragter døde dyr, slagteaffald, fedt og fritureolie til forarbejdning.

Omsætning

I SPF-Danmark omsættes smågrise og avlsdyr og i løbet af de første 10 år kom omsætningen af smågrise op på ca. 400.000, men salget af avlsdyr var meget lille. Igennem 80’er og 90’erne steg omsætningen markant og i 1995 var salget af smågrise på omkring 3,2 mill. stk. og salget af avlsdyr var omkring 200.000 stk.

SPF-Danmark besluttede i 2008 at gå aktivt ind på salg af DanAvl produkter på eksportmarkederne. I dag omsætter og transporterer SPF-Danmark ca. 10,5 mill. smågrise og 280.000 avlsdyr i Danmark og til eksportmarkederne.

Dansk Grisetransport transporterer i 2016 ca. 5 mill. slagtesvin og ca. 100.000 søer og vognparken består af 58 egne biler, men i alt beskæftiger forretningsområdet 70 chauffører.

UNI-transport har i dag en vognpark på 11 lastvogne og 12 chauffører.

SPF-Transporten
Transport af SPF-grise foregår i specialindrettede SPF-vogne. SPF-Danmark har igennem årene været førende i udviklingen af lastvogne til transport af levende svin. Lovgivningen er igennem årene strammet betydeligt op i forhold til dyrevelfærd og sikkerhed, og det har haft en væsentlig indflydelse på indretningen af vognene. Dertil kommer en løbende teknologisk udvikling som også er indarbejdet i SPF-Danmarks lastvogne.

Lastvognene betjenes af veluddannede chauffører der alle er særligt udvalgte og meget kompetente. Der påhviler dem et stort ansvar omkring kvalitetssikring og transport af levende svin.

Strukturudviklingen i dansk landbrug medfører færre og større besætninger, og deraf følgende flere og flere grise per pålæsning. I 1971 var der plads til max. 60 ”torve-grise” på en SPF-lastvogn, men fra og med september 2016 har SPF-Danmark idriftsat 1 ud af 8 nye 4-dækkere med plads til i alt 690 smågrise (25-kg) på 4 etager. I de nye vogne anvendes den nyeste teknologi til bl.a. klimastyring, overvågning, nødanlæg og rengøring. 

Se SPF-Danmarks imponerende nye 4-dækkere her. (Link til https://www.spf.dk/da-dk/transport/vognpark/spf-vogn-120/)

#taklandmand

Læsernes egne billeder fra Instagram

Del dine egne minder

Tag dit Instagram #taklandmand eller indsend det her

indsend billede