1980 - 1989

Gældskrise, miljødebat og landbrugsstrategi i forandring

Årtiet i samarbejde med:
Læs mere
1982
Dette år præsenteres af:

Krise og Mund- og klovsyge

Udbruddet af M&K i foråret kalder de stærke ord frem: Det var et chok, som ramte både erhverv og myndigheder uforberedt. 21 besætninger på Fyn og en på Sjælland blev ramt. Det satte sit præg på landmandsåret, bl.a. blev alle dyreskuer aflyst. Endnu et dårligt bekendtskab var udbrud af Aujeszkys syge i svinebesætninger.

Over alle andre indtryk hvilede den fortsatte landbrugskrise. Antallet af tvangsauktioner faldt lidt i forhold til 1981. De udmarvende forhandlinger om hjælpeforanstaltninger i de tre foregående år havde givet nogle værktøjer at arbejde med, men ikke de nødvendige langsigtede løsninger. Det var der heller ikke i det forlig, regeringen i forsommeren fik igennem Folketinget sammen med de radikale. Landboorganisationerne fandt det helt utilstrækkeligt men konstaterede dog med tilfredshed, at man fik den negative indkomstskat fra 1981 og 1982 på plads.

Der var alligevel en vending i stemningen. En gunstig prisudvikling (plus endnu mere udearbejde) øgede landbofamiliernes indtjening, og ikke mindst vejr og vækstforhold fra den rigtige side. Lige fra foråret så det godt ud, men en våd høstperiode skabte vanskeligheder for nogle landmænd, så der som ofte før blev store variationer. Overordnet kom dog danmarkshistoriens største kornhøst i hus. De gennemsnitlige kornudbytter på 45 hkg/ha var rekord. Ikke mindst hveden viste sit potentiale med et udbytte på godt 66 hkg mod 55 hkg året før og 47 hkg i 1980. Det samlede høstudbytte slog dog ikke de 156 mio. a.e. i 1964.

For landbruget vakte det også forhåbninger, at statsminister Anker Jørgensen i september smed tøjlerne på vejen mod afgrunden. Poul Schlüters firkløverregering med den bornholmske gårdejer Niels Anker Kofoed som landbrugsminister trådte til, men som organisationernes ledere forsigtigt understregede: ”Vi har stadig det samme folketing”.

Internt i landbruget udløste krisen stærke diskussioner om struktur og politik. Landboforeningerne lagde på et landsformandsmøde stratetiske linjer for både den faglige og den politiske side af medlemsarbejdet. I Landbrugsraadet var der diskussioner om medlemsorganisationernes indbyrdes kompetencer. Det sluttede med enighed om, at hovedorganisationerne skulle arbejde tættere sammen i toppen. Der blev aftalt regler for et fælles Økonomisk-politisk Udvalg og for hvem, der skulle være med, når erhvervet forhandlede med regeringen.

Specifik Patogen Fri blev egentlig til allerede i 1971, men i 80’erne tog SPF for alvor indtog hos de danske svineproducenter. Omsætningen på smågrise og avlsdyr steg markant, og i 1989 flytter SPF deres hovedkontor til Vejen, hvor de udviklede deres transportområde, så de kunne forsyne hele landet.

SPF-Danmark – en virksomhed i konstant udvikling.

SPF-Danmark blev etableret i 1971 med det formål at skulle udbrede SPF-systemet til danske svineproducenter. SPF betyder Specifik Patogen Fri, hvilket vil sige at svinene er fri for bestemte svinesygdomme.

Efter 18 år i København flyttede SPF i 1989 hovedkontoret til Vejen, hvorfra udviklingen af transportområdet er blevet udbygget gennem årene.
 
I år 2000 blev sundhedsstyringen i SPF-systemet overflyttet til Videncenter for Svineproduktion (VSP).

SPF-Danmark etablerede i år 2005 Dansk Grisetransport, som et nyt forretningsområde med transport af slagtesvin til andelsslagterierne og i 2006 kom også UNI-Transport til, hvor vi står for  indtransporten af døde dyr, madaffald, fedt og fritureolie til DAKA på Sjælland og Lolland/Falster.

Danish Crown og Tican overtog sammen SPF-Danmark i 2008 og i 2016 overtog Danish Crown det fulde ejerskab af SPF-Danmark.

SPF-Danmark har 265 medarbejdere, 185 chauffører og 80 funktionærer og vognparken består af 165 specialindrettede lastvogne.

SPF-Danmarks forretningsområder.
I SPF-Danmark A/S er der 3 driftsenheder:

  • SPF-Danmark, som tager sig af handel og transport af levende svin
  • Dansk Grisetransport, som kører svin fra besætningerne til Danish Crowns slagterier.
  • UNI-Transport, som fragter døde dyr, slagteaffald, fedt og fritureolie til forarbejdning.

Omsætning

I SPF-Danmark omsættes smågrise og avlsdyr og i løbet af de første 10 år kom omsætningen af smågrise op på ca. 400.000, men salget af avlsdyr var meget lille. Igennem 80’er og 90’erne steg omsætningen markant og i 1995 var salget af smågrise på omkring 3,2 mill. stk. og salget af avlsdyr var omkring 200.000 stk.

SPF-Danmark besluttede i 2008 at gå aktivt ind på salg af DanAvl produkter på eksportmarkederne. I dag omsætter og transporterer SPF-Danmark ca. 10,5 mill. smågrise og 280.000 avlsdyr i Danmark og til eksportmarkederne.

Dansk Grisetransport transporterer i 2016 ca. 5 mill. slagtesvin og ca. 100.000 søer og vognparken består af 58 egne biler, men i alt beskæftiger forretningsområdet 70 chauffører.

UNI-transport har i dag en vognpark på 11 lastvogne og 12 chauffører.

SPF-Transporten
Transport af SPF-grise foregår i specialindrettede SPF-vogne. SPF-Danmark har igennem årene været førende i udviklingen af lastvogne til transport af levende svin. Lovgivningen er igennem årene strammet betydeligt op i forhold til dyrevelfærd og sikkerhed, og det har haft en væsentlig indflydelse på indretningen af vognene. Dertil kommer en løbende teknologisk udvikling som også er indarbejdet i SPF-Danmarks lastvogne.

Lastvognene betjenes af veluddannede chauffører der alle er særligt udvalgte og meget kompetente. Der påhviler dem et stort ansvar omkring kvalitetssikring og transport af levende svin.

Strukturudviklingen i dansk landbrug medfører færre og større besætninger, og deraf følgende flere og flere grise per pålæsning. I 1971 var der plads til max. 60 ”torve-grise” på en SPF-lastvogn, men fra og med september 2016 har SPF-Danmark idriftsat 1 ud af 8 nye 4-dækkere med plads til i alt 690 smågrise (25-kg) på 4 etager. I de nye vogne anvendes den nyeste teknologi til bl.a. klimastyring, overvågning, nødanlæg og rengøring. 

Se SPF-Danmarks imponerende nye 4-dækkere her. (Link til https://www.spf.dk/da-dk/transport/vognpark/spf-vogn-120/)

#taklandmand

Læsernes egne billeder fra Instagram

Del dine egne minder

Tag dit Instagram #taklandmand eller indsend det her

indsend billede