1980 - 1989

Gældskrise, miljødebat og landbrugsstrategi i forandring

Årtiet i samarbejde med:
Læs mere
1987
Dette år præsenteres af:

Et rigtig træls landmandsår

I 1987 havde landmændene al mulig grund til at minde sig selv og hinanden om de daglige glæder ved at arbejde med levende ting i frie omgivelser. For de ydre omstændigheder rummede alle muligheder for at blive deprimeret: Skidt vejr, dårlig økonomi og – værst – til tider hetzagtig stemning fra medier og politikere. Et år, hvor der var hårdt brug for at mobilisere kampånd og sammenhold.

Klimamæssigt begyndte året ifølge meteorologerne med ”to isvintre (i januar og marts) efterfulgt af den køligste og solfattigste sommer nogensinde”. Høsten blev betegnet som den seneste og besværligste i mands minde – kun otte dages solskin omkring 1.oktober forhindrede en ren katastrofe.  Kun græsafgrøderne gav nogenlunde normale udbytter, og den samlede høst var med 135 mio. a.e. en af de rigtig dårlige.

De dårlige prisforhold fortsatte, og landmandsfamiliernes indtjening faldt igen. For et erhverv, der i forvejen var drænet for likviditet, var situationen alarmerende. Det var paradoksalt, at disse ulykker skulle til at vende den politiske indstilling til landbruget i mere positiv retning.

Blandt landmænd var det en udbredt stemning, nu gik det for vidt, og da landbo- og husmandsforeningerne indkaldte til stort landbomøde i Herninghallerne 6. april, var opbakningen kolossal. Over 15.000 landmænd fra hele verden mødte frem og konfronterede repræsentanterne for de politiske partier med deres velbegrundede protest. Efterfølgende var det en tilfredsstillelse, at afgiftstruslerne blev taget af bordet, og EF-prisforliget blev forbedret.

Med landbrugsministeren (siden marts ’86) Britta Schall Holberg, fik landbrugsorganisationerne etableret en god dialog om en fremadrettet strategi. Der blev afsat betydelige midler på de kommende års finanslove til forskning, produktudvikling og afsætningsfremme, og der kom flere ressourcer til rådgivning, efteruddannelse og vikarordninger.

Landboorganisationerne investerede selv i et nyt fagligt landscenter (Landbrugets Rådgivningscenter) bygget på Koldkærgård, hvortil man flyttede i november fra Viby. Endelig blev der sat yderligere tryk på aktiviteterne i LOK og landbrugets samfundskontakt. Alle var klar over, at dialogen med politikere, opinionsdannere og den brede offentlighed nu var en opgave af højeste prioritet.   

Specifik Patogen Fri blev egentlig til allerede i 1971, men i 80’erne tog SPF for alvor indtog hos de danske svineproducenter. Omsætningen på smågrise og avlsdyr steg markant, og i 1989 flytter SPF deres hovedkontor til Vejen, hvor de udviklede deres transportområde, så de kunne forsyne hele landet.

SPF-Danmark – en virksomhed i konstant udvikling.

SPF-Danmark blev etableret i 1971 med det formål at skulle udbrede SPF-systemet til danske svineproducenter. SPF betyder Specifik Patogen Fri, hvilket vil sige at svinene er fri for bestemte svinesygdomme.

Efter 18 år i København flyttede SPF i 1989 hovedkontoret til Vejen, hvorfra udviklingen af transportområdet er blevet udbygget gennem årene.
 
I år 2000 blev sundhedsstyringen i SPF-systemet overflyttet til Videncenter for Svineproduktion (VSP).

SPF-Danmark etablerede i år 2005 Dansk Grisetransport, som et nyt forretningsområde med transport af slagtesvin til andelsslagterierne og i 2006 kom også UNI-Transport til, hvor vi står for  indtransporten af døde dyr, madaffald, fedt og fritureolie til DAKA på Sjælland og Lolland/Falster.

Danish Crown og Tican overtog sammen SPF-Danmark i 2008 og i 2016 overtog Danish Crown det fulde ejerskab af SPF-Danmark.

SPF-Danmark har 265 medarbejdere, 185 chauffører og 80 funktionærer og vognparken består af 165 specialindrettede lastvogne.

SPF-Danmarks forretningsområder.
I SPF-Danmark A/S er der 3 driftsenheder:

  • SPF-Danmark, som tager sig af handel og transport af levende svin
  • Dansk Grisetransport, som kører svin fra besætningerne til Danish Crowns slagterier.
  • UNI-Transport, som fragter døde dyr, slagteaffald, fedt og fritureolie til forarbejdning.

Omsætning

I SPF-Danmark omsættes smågrise og avlsdyr og i løbet af de første 10 år kom omsætningen af smågrise op på ca. 400.000, men salget af avlsdyr var meget lille. Igennem 80’er og 90’erne steg omsætningen markant og i 1995 var salget af smågrise på omkring 3,2 mill. stk. og salget af avlsdyr var omkring 200.000 stk.

SPF-Danmark besluttede i 2008 at gå aktivt ind på salg af DanAvl produkter på eksportmarkederne. I dag omsætter og transporterer SPF-Danmark ca. 10,5 mill. smågrise og 280.000 avlsdyr i Danmark og til eksportmarkederne.

Dansk Grisetransport transporterer i 2016 ca. 5 mill. slagtesvin og ca. 100.000 søer og vognparken består af 58 egne biler, men i alt beskæftiger forretningsområdet 70 chauffører.

UNI-transport har i dag en vognpark på 11 lastvogne og 12 chauffører.

SPF-Transporten
Transport af SPF-grise foregår i specialindrettede SPF-vogne. SPF-Danmark har igennem årene været førende i udviklingen af lastvogne til transport af levende svin. Lovgivningen er igennem årene strammet betydeligt op i forhold til dyrevelfærd og sikkerhed, og det har haft en væsentlig indflydelse på indretningen af vognene. Dertil kommer en løbende teknologisk udvikling som også er indarbejdet i SPF-Danmarks lastvogne.

Lastvognene betjenes af veluddannede chauffører der alle er særligt udvalgte og meget kompetente. Der påhviler dem et stort ansvar omkring kvalitetssikring og transport af levende svin.

Strukturudviklingen i dansk landbrug medfører færre og større besætninger, og deraf følgende flere og flere grise per pålæsning. I 1971 var der plads til max. 60 ”torve-grise” på en SPF-lastvogn, men fra og med september 2016 har SPF-Danmark idriftsat 1 ud af 8 nye 4-dækkere med plads til i alt 690 smågrise (25-kg) på 4 etager. I de nye vogne anvendes den nyeste teknologi til bl.a. klimastyring, overvågning, nødanlæg og rengøring. 

Se SPF-Danmarks imponerende nye 4-dækkere her. (Link til https://www.spf.dk/da-dk/transport/vognpark/spf-vogn-120/)

#taklandmand

Læsernes egne billeder fra Instagram

Del dine egne minder

Tag dit Instagram #taklandmand eller indsend det her

indsend billede