1980 - 1989

Gældskrise, miljødebat og landbrugsstrategi i forandring

Årtiet i samarbejde med:
Læs mere
1985
Dette år præsenteres af:

Fra økonomisk krise til truende miljøskyer

Med den gode 84-høst i ryggen fortsatte den spirende optimisme ind i 1985. Driftsresultaterne viste betydelig og hårdt tiltrængt forbedring. En vældig opmuntring var, at renten på tre år var halveret – fra 22 pct. I 1982 til 11 pct. I 1985. Landbrugets ledere kunne også med tilfredshed konstatere, at landbrugseksportens nettobidrag til den betrængte betalingsbalance var forøget fra ca. 30 mia. kr. årligt. Trods alle vanskeligheder havde erhvervet bevist sit potentiale.

Desværre lå næste kapital i eksistenskampen lige om hjørnet. Miljødebatten var tiltagende, det samme var den ubehagelige tone over for landbruget. Allerede på delegeretmødet i 1984 havde Kjeldsen i relation til NPO-redegørelsen, som var lavet uden landbrugets medvirken, advaret om, at ”mange ønsker at lægge os i en spændetrøje af bureaukratiske restriktioner”.

Det viste sig desværre alt for sandt. Partierne i Folketingets såkaldte grønne flertal brugte miljøpolitikken over for landbruget til at presse regeringen og profilere sig selv. På delegeretmødet i oktober ’85 talte Kjeldsen med store bogstaver om ”den forgiftede debat” og opfordrede politikerne til sagligt samarbejde om de store opgaver, der forestod i miljøreformen.

Landbokommissionen kom i maj med sin delrapport om jordlovgivningen. Lovforslaget kom til behandling i efteråret. Efter et omtumlet forløb, hvor landbo- og husmandsforeningerne kom på kant, og hvor oppositionen gik uden om regeringen, blev skårene klinket efter nytår, og en ny lov blev gennemført med blandt andet hævning af sammenlægningsgrænsen til 100 ha.

Der var fokus på landbofamiliernes sociale sikring. 15.000 landmænd var nu i A-kasse, og landboforeningerne iværksatte gruppelivsordningen, som husformandsforeningerne hurtigt kopierede. Året før var det lykkedes at få selvstændige ligestillet med lønmodtagere med hensyn til barselsdagpenge.  

Årets høst blev pæn uden dog at nærme sig 1984, men den var besværlig at bjerge. Vinteren var hård, megen vintersæd frøs væk, foråret var sent og koldt. Høsttiden var præget af regn og blæst, som medførte spild og store omkostninger til tørring.

Og så lige en solstrålehistorie af den slags, der altid styrker selvtilliden hos bønder: Danmarks Landboungdom havde succes med at arrangere verdens pløjestævne i september, og Niels Balle fra Århus amt sørgede for, at den gyldne plov fik lov at blive i Danmark indtil næste efterår.

Specifik Patogen Fri blev egentlig til allerede i 1971, men i 80’erne tog SPF for alvor indtog hos de danske svineproducenter. Omsætningen på smågrise og avlsdyr steg markant, og i 1989 flytter SPF deres hovedkontor til Vejen, hvor de udviklede deres transportområde, så de kunne forsyne hele landet.

SPF-Danmark – en virksomhed i konstant udvikling.

SPF-Danmark blev etableret i 1971 med det formål at skulle udbrede SPF-systemet til danske svineproducenter. SPF betyder Specifik Patogen Fri, hvilket vil sige at svinene er fri for bestemte svinesygdomme.

Efter 18 år i København flyttede SPF i 1989 hovedkontoret til Vejen, hvorfra udviklingen af transportområdet er blevet udbygget gennem årene.
 
I år 2000 blev sundhedsstyringen i SPF-systemet overflyttet til Videncenter for Svineproduktion (VSP).

SPF-Danmark etablerede i år 2005 Dansk Grisetransport, som et nyt forretningsområde med transport af slagtesvin til andelsslagterierne og i 2006 kom også UNI-Transport til, hvor vi står for  indtransporten af døde dyr, madaffald, fedt og fritureolie til DAKA på Sjælland og Lolland/Falster.

Danish Crown og Tican overtog sammen SPF-Danmark i 2008 og i 2016 overtog Danish Crown det fulde ejerskab af SPF-Danmark.

SPF-Danmark har 265 medarbejdere, 185 chauffører og 80 funktionærer og vognparken består af 165 specialindrettede lastvogne.

SPF-Danmarks forretningsområder.
I SPF-Danmark A/S er der 3 driftsenheder:

  • SPF-Danmark, som tager sig af handel og transport af levende svin
  • Dansk Grisetransport, som kører svin fra besætningerne til Danish Crowns slagterier.
  • UNI-Transport, som fragter døde dyr, slagteaffald, fedt og fritureolie til forarbejdning.

Omsætning

I SPF-Danmark omsættes smågrise og avlsdyr og i løbet af de første 10 år kom omsætningen af smågrise op på ca. 400.000, men salget af avlsdyr var meget lille. Igennem 80’er og 90’erne steg omsætningen markant og i 1995 var salget af smågrise på omkring 3,2 mill. stk. og salget af avlsdyr var omkring 200.000 stk.

SPF-Danmark besluttede i 2008 at gå aktivt ind på salg af DanAvl produkter på eksportmarkederne. I dag omsætter og transporterer SPF-Danmark ca. 10,5 mill. smågrise og 280.000 avlsdyr i Danmark og til eksportmarkederne.

Dansk Grisetransport transporterer i 2016 ca. 5 mill. slagtesvin og ca. 100.000 søer og vognparken består af 58 egne biler, men i alt beskæftiger forretningsområdet 70 chauffører.

UNI-transport har i dag en vognpark på 11 lastvogne og 12 chauffører.

SPF-Transporten
Transport af SPF-grise foregår i specialindrettede SPF-vogne. SPF-Danmark har igennem årene været førende i udviklingen af lastvogne til transport af levende svin. Lovgivningen er igennem årene strammet betydeligt op i forhold til dyrevelfærd og sikkerhed, og det har haft en væsentlig indflydelse på indretningen af vognene. Dertil kommer en løbende teknologisk udvikling som også er indarbejdet i SPF-Danmarks lastvogne.

Lastvognene betjenes af veluddannede chauffører der alle er særligt udvalgte og meget kompetente. Der påhviler dem et stort ansvar omkring kvalitetssikring og transport af levende svin.

Strukturudviklingen i dansk landbrug medfører færre og større besætninger, og deraf følgende flere og flere grise per pålæsning. I 1971 var der plads til max. 60 ”torve-grise” på en SPF-lastvogn, men fra og med september 2016 har SPF-Danmark idriftsat 1 ud af 8 nye 4-dækkere med plads til i alt 690 smågrise (25-kg) på 4 etager. I de nye vogne anvendes den nyeste teknologi til bl.a. klimastyring, overvågning, nødanlæg og rengøring. 

Se SPF-Danmarks imponerende nye 4-dækkere her. (Link til https://www.spf.dk/da-dk/transport/vognpark/spf-vogn-120/)

#taklandmand

Læsernes egne billeder fra Instagram

Del dine egne minder

Tag dit Instagram #taklandmand eller indsend det her

indsend billede