1980 - 1989

Gældskrise, miljødebat og landbrugsstrategi i forandring

Årtiet i samarbejde med:
Læs mere
1986
Dette år præsenteres af:

Voksende byrder for humør og pengepung

Stabiliseringen efter krisen fortsatte, selv om den for mange landmænd slet ikke var overstået. Antallet af årlige tvangsauktioner over landbrug var på ca. 400 – i 1988 steg det igen og holdt sig på et højt niveau helt frem til midten af 90’erne.

Atter begyndte året med en streng vinter, hvor ca. 15 pct. Af vintersæden frøs væk. Foråret var sent, det blev høsten også, og den var besværlig og dyr. Et år med store udbytteforskelle fra egn til egn, men totalt en ganske pæn høst (153 mio. a.e.)

Tre gode høstår i række og rimeligt styr på omkostningsudviklingen var gode fundamenter. Når fremtiden alligevel så bekymrede ud, skyldtes det først og fremmest lave salgspriser. Verdensmarkedet var presset og i situationen i EF præget af overproduktion og lageropbygningen – ”en byrde for humør og pengepung” (H.O.A. Kjeldsen).

1986 blev det første år siden EF-tilslutningen, hvor værdien af landbrugseksporten faldt. Kjeldsen engagerede sig stærkt i den internationale landbrugspolitik og argumenterede for, at EF’s kurs var ansvarlig og den eneste mulige. En stor opmuntring var, at folkeafstemningen om foråret om den nye EF-traktat efter Spaniens og Portugals indtræden faldt ud med et dansk ja.

Det dårlige marked for korn, kød og mælk satte fokus på nicheproduktioner. Det faglige landscenter dannede en ”pionertjeneste” til at hjælpe landmændene med nye produktioner. Den største af dem, pelsdyravlen, var ikke længere en niche. Antallet af minkfarme nærmede sig 5000, en fordobling i løbet af 80’erne.

I 1985 havde Folketinget gennemført NPO-handlingsplanen. Landbruget gik omgående ind med faglig opbakning og kunne i 1986 vise klare fald i forbruget af både handelsgødning og planteværnsmidler. Til erhvervets irritation var Folketinget ikke i stand til at opfylde sin andel – økonomisk støtte til de nødvendige miljøinvesteringer. Det alternative flertal i tinget ville have, at landbruget selv skulle betale gennem afgift på kunstgødning. Det afviste organisationerne totalt som ”blot en ny særskat på dansk landbrug”.

Et lærestykke i, hvad der var i vente, kom i efterårets agurketid, hvor TV-avisen billeder af nogle døde hummere, der blev trukket op fra bunden af Kattegat. Begivenheden må formentlig vurderes som et tv-stunt, som ”bekymringsindustrien” og såkaldte grønne folketingspolitikere siden har benyttet flittigt. En politisk realitet, som landmændene har måttet lære at leve med. For mange har det været svært.   

Specifik Patogen Fri blev egentlig til allerede i 1971, men i 80’erne tog SPF for alvor indtog hos de danske svineproducenter. Omsætningen på smågrise og avlsdyr steg markant, og i 1989 flytter SPF deres hovedkontor til Vejen, hvor de udviklede deres transportområde, så de kunne forsyne hele landet.

SPF-Danmark – en virksomhed i konstant udvikling.

SPF-Danmark blev etableret i 1971 med det formål at skulle udbrede SPF-systemet til danske svineproducenter. SPF betyder Specifik Patogen Fri, hvilket vil sige at svinene er fri for bestemte svinesygdomme.

Efter 18 år i København flyttede SPF i 1989 hovedkontoret til Vejen, hvorfra udviklingen af transportområdet er blevet udbygget gennem årene.
 
I år 2000 blev sundhedsstyringen i SPF-systemet overflyttet til Videncenter for Svineproduktion (VSP).

SPF-Danmark etablerede i år 2005 Dansk Grisetransport, som et nyt forretningsområde med transport af slagtesvin til andelsslagterierne og i 2006 kom også UNI-Transport til, hvor vi står for  indtransporten af døde dyr, madaffald, fedt og fritureolie til DAKA på Sjælland og Lolland/Falster.

Danish Crown og Tican overtog sammen SPF-Danmark i 2008 og i 2016 overtog Danish Crown det fulde ejerskab af SPF-Danmark.

SPF-Danmark har 265 medarbejdere, 185 chauffører og 80 funktionærer og vognparken består af 165 specialindrettede lastvogne.

SPF-Danmarks forretningsområder.
I SPF-Danmark A/S er der 3 driftsenheder:

  • SPF-Danmark, som tager sig af handel og transport af levende svin
  • Dansk Grisetransport, som kører svin fra besætningerne til Danish Crowns slagterier.
  • UNI-Transport, som fragter døde dyr, slagteaffald, fedt og fritureolie til forarbejdning.

Omsætning

I SPF-Danmark omsættes smågrise og avlsdyr og i løbet af de første 10 år kom omsætningen af smågrise op på ca. 400.000, men salget af avlsdyr var meget lille. Igennem 80’er og 90’erne steg omsætningen markant og i 1995 var salget af smågrise på omkring 3,2 mill. stk. og salget af avlsdyr var omkring 200.000 stk.

SPF-Danmark besluttede i 2008 at gå aktivt ind på salg af DanAvl produkter på eksportmarkederne. I dag omsætter og transporterer SPF-Danmark ca. 10,5 mill. smågrise og 280.000 avlsdyr i Danmark og til eksportmarkederne.

Dansk Grisetransport transporterer i 2016 ca. 5 mill. slagtesvin og ca. 100.000 søer og vognparken består af 58 egne biler, men i alt beskæftiger forretningsområdet 70 chauffører.

UNI-transport har i dag en vognpark på 11 lastvogne og 12 chauffører.

SPF-Transporten
Transport af SPF-grise foregår i specialindrettede SPF-vogne. SPF-Danmark har igennem årene været førende i udviklingen af lastvogne til transport af levende svin. Lovgivningen er igennem årene strammet betydeligt op i forhold til dyrevelfærd og sikkerhed, og det har haft en væsentlig indflydelse på indretningen af vognene. Dertil kommer en løbende teknologisk udvikling som også er indarbejdet i SPF-Danmarks lastvogne.

Lastvognene betjenes af veluddannede chauffører der alle er særligt udvalgte og meget kompetente. Der påhviler dem et stort ansvar omkring kvalitetssikring og transport af levende svin.

Strukturudviklingen i dansk landbrug medfører færre og større besætninger, og deraf følgende flere og flere grise per pålæsning. I 1971 var der plads til max. 60 ”torve-grise” på en SPF-lastvogn, men fra og med september 2016 har SPF-Danmark idriftsat 1 ud af 8 nye 4-dækkere med plads til i alt 690 smågrise (25-kg) på 4 etager. I de nye vogne anvendes den nyeste teknologi til bl.a. klimastyring, overvågning, nødanlæg og rengøring. 

Se SPF-Danmarks imponerende nye 4-dækkere her. (Link til https://www.spf.dk/da-dk/transport/vognpark/spf-vogn-120/)

#taklandmand

Læsernes egne billeder fra Instagram

Del dine egne minder

Tag dit Instagram #taklandmand eller indsend det her

indsend billede