1980 - 1989

Gældskrise, miljødebat og landbrugsstrategi i forandring

Årtiet i samarbejde med:
Læs mere
1981
Dette år præsenteres af:

Slid og slæb og krisehjælp

Der er ingen grund til at misunde hverken landmændene eller deres organisationsledere i 1981. Det var økonomisk og politisk et rigtig tungt år. Den kraftige forringelse af forholdet mellem landmændenes indtægter og omkostninger fortsatte på tredje år. Landmændene og deres koner måtte ud og tjene ekstra, og den ekstra lønindkomst var lige så stor som udbyttet af landbruget. Der blev sparet privat og på investeringerne, og alligevel voksede gælden stærkt.

I 1979 blev der kun gjort ca. 150 tvangsauktioner over landbrug, i 1980 knap 600 og i 1981 godt 1.600. En del landmandskoner blev ufrivilligt gårdejere, og DLR blev landets største jordbesidder. Krisen havde store menneskelige omkostninger. Oprettelsen af en samtaletjeneste, ”Landbrugets Nikolaj-tjeneste”, var et behjertet privat initiativ, som dog næppe blev meget benyttet. Det var ikke landmændenes stil.

Politisk og fagligt blev der arbejdet intenst med en lang række hjælpeforanstaltninger. Ved et forlig med regeringen i december 1980 havde landbrugsorganisationerne fået hul på en række af deres krav. På landboforeningernes delegeretmøde i oktober kunne H.O.A. Kjeldsen oplyse, at 4.500 landmænd havde søgt gældssanering, 25.000 rentestøtte og 5.800 henstand med kreditforeningsterminer. Men han understregede: Det er ikke en løsning men en håndsrækning til de værst stillede.

Forhandlingerne med regeringen i foråret havde ikke været tilfredsstillende, men regeringen nedsatte Landbrugspolitisk Udvalg med landbrugsminister Bjørn Westh som formand. Udvalget kom allerede i september med en rapport, hvor en lang liste af mulige skatte- og finansieringsmæssige lettelser blev gennemgået, blandt andet den ”negative indkomstskat”, det vil sige udbetaling af skattefradrag, som ikke kunne udnyttes på grund af manglende indkomst.

I begyndelsen af maj ramtes landbruget af en slagteristrejke, som Folketinget dog hurtigt greb ind imod. Den rejste igen diskussionen om, hvorvidt landbruget burde ruste sig økonomisk til at kunne tage kampskridt som for eksempel leveringsstop. Ideerne blev dog aldrig realiseret.

Klimaet i 1981 var (igen) ”meget unormalt”, men regnen var bedre fordelt over året. Høsten blev især på lette jorder god og af bedre kvalitet end i 1980.

Positiv var en ny lov om tilskud til landbrugets vikarordninger.   

Specifik Patogen Fri blev egentlig til allerede i 1971, men i 80’erne tog SPF for alvor indtog hos de danske svineproducenter. Omsætningen på smågrise og avlsdyr steg markant, og i 1989 flytter SPF deres hovedkontor til Vejen, hvor de udviklede deres transportområde, så de kunne forsyne hele landet.

SPF-Danmark – en virksomhed i konstant udvikling.

SPF-Danmark blev etableret i 1971 med det formål at skulle udbrede SPF-systemet til danske svineproducenter. SPF betyder Specifik Patogen Fri, hvilket vil sige at svinene er fri for bestemte svinesygdomme.

Efter 18 år i København flyttede SPF i 1989 hovedkontoret til Vejen, hvorfra udviklingen af transportområdet er blevet udbygget gennem årene.
 
I år 2000 blev sundhedsstyringen i SPF-systemet overflyttet til Videncenter for Svineproduktion (VSP).

SPF-Danmark etablerede i år 2005 Dansk Grisetransport, som et nyt forretningsområde med transport af slagtesvin til andelsslagterierne og i 2006 kom også UNI-Transport til, hvor vi står for  indtransporten af døde dyr, madaffald, fedt og fritureolie til DAKA på Sjælland og Lolland/Falster.

Danish Crown og Tican overtog sammen SPF-Danmark i 2008 og i 2016 overtog Danish Crown det fulde ejerskab af SPF-Danmark.

SPF-Danmark har 265 medarbejdere, 185 chauffører og 80 funktionærer og vognparken består af 165 specialindrettede lastvogne.

SPF-Danmarks forretningsområder.
I SPF-Danmark A/S er der 3 driftsenheder:

  • SPF-Danmark, som tager sig af handel og transport af levende svin
  • Dansk Grisetransport, som kører svin fra besætningerne til Danish Crowns slagterier.
  • UNI-Transport, som fragter døde dyr, slagteaffald, fedt og fritureolie til forarbejdning.

Omsætning

I SPF-Danmark omsættes smågrise og avlsdyr og i løbet af de første 10 år kom omsætningen af smågrise op på ca. 400.000, men salget af avlsdyr var meget lille. Igennem 80’er og 90’erne steg omsætningen markant og i 1995 var salget af smågrise på omkring 3,2 mill. stk. og salget af avlsdyr var omkring 200.000 stk.

SPF-Danmark besluttede i 2008 at gå aktivt ind på salg af DanAvl produkter på eksportmarkederne. I dag omsætter og transporterer SPF-Danmark ca. 10,5 mill. smågrise og 280.000 avlsdyr i Danmark og til eksportmarkederne.

Dansk Grisetransport transporterer i 2016 ca. 5 mill. slagtesvin og ca. 100.000 søer og vognparken består af 58 egne biler, men i alt beskæftiger forretningsområdet 70 chauffører.

UNI-transport har i dag en vognpark på 11 lastvogne og 12 chauffører.

SPF-Transporten
Transport af SPF-grise foregår i specialindrettede SPF-vogne. SPF-Danmark har igennem årene været førende i udviklingen af lastvogne til transport af levende svin. Lovgivningen er igennem årene strammet betydeligt op i forhold til dyrevelfærd og sikkerhed, og det har haft en væsentlig indflydelse på indretningen af vognene. Dertil kommer en løbende teknologisk udvikling som også er indarbejdet i SPF-Danmarks lastvogne.

Lastvognene betjenes af veluddannede chauffører der alle er særligt udvalgte og meget kompetente. Der påhviler dem et stort ansvar omkring kvalitetssikring og transport af levende svin.

Strukturudviklingen i dansk landbrug medfører færre og større besætninger, og deraf følgende flere og flere grise per pålæsning. I 1971 var der plads til max. 60 ”torve-grise” på en SPF-lastvogn, men fra og med september 2016 har SPF-Danmark idriftsat 1 ud af 8 nye 4-dækkere med plads til i alt 690 smågrise (25-kg) på 4 etager. I de nye vogne anvendes den nyeste teknologi til bl.a. klimastyring, overvågning, nødanlæg og rengøring. 

Se SPF-Danmarks imponerende nye 4-dækkere her. (Link til https://www.spf.dk/da-dk/transport/vognpark/spf-vogn-120/)

#taklandmand

Læsernes egne billeder fra Instagram

Del dine egne minder

Tag dit Instagram #taklandmand eller indsend det her

indsend billede