1980 - 1989

Gældskrise, miljødebat og landbrugsstrategi i forandring

Årtiet i samarbejde med:
Læs mere
1984
Dette år præsenteres af:

Rekordhøst, mælkekvoter og mod til optimisme

Efter kriseår opstår et påtrængende behov for at få lov til at udtrykke lyssyn og optimisme. Sådan et år var 1984. Og samtidig et glimrende billede på, at hvad andre kalder en jævnt kedelig og solfattig sommer kan være ideel for landmænd.

Et tørt forår, en kølig vækstperiode og en dejlig høstmåned var opskriften på danmarkshistoriens største høst. Med et samlet udbytte på 171 mio. a.e. passeredes flot den 20 år gamle rekord på 156 mio. a.e. I disse år var forbruget af handelsgødning og plantebeskyttelsesmidler endnu frit og i de fleste år stigende. Det gav dygtige landmænd store muligheder, når naturen spillede med som i ’84.

Også husdyrproduktionen var større end nogensinde. Det skete sammen med overskudsproblemer i EF, og efter nogle års tilløb var der ingen vej uden om mælkekvoter fra 1. april. Oven i købet med superafgift på overskridelser. Noget af et kulturskifte for et frit erhverv, men accepteret som ”det mindste onde”. Langt alvorligere trusler mod friheden blev indvarslet med miljøministerens NPO-redegørelse i august.

Landmandsfamiliernes økonomi led stadig under krisen og ’83-høsten. For året ’83/’84 beregnede Landskontoret for Driftsøkonomi, at landmandsfamilien tjente 46.000 kr. fra landbruget og 55.000 ved udearbejde. Det var alligevel for lidt, og hovedparten af bedrifterne havde negativ konsolidering. Der var ca. 800 tvangsauktioner i ’84. Kriseforanstaltningerne var endelig ved at være på plads, og landbrugsorganisationerne kunne nu politisk satse på mere langsigtede løsninger.

Landbrugsministeren nedsatte en ny landbokommission. Ambitionen var ”ikke rettelser med en ny lov der kan holde til år 2000”.

Danske Husmandsforeninger havde allerede varmet op med det tværpolitiske udvalg, der under ledelse af den tidligere slagteriformand Jens Esp Sørensen udarbejdede rapporten ”Industrilandbrug eller familielandbrug”.

I fællesskab kørte landbo- og husmandsforeningerne proprietærgården Koldkærgård i Skejby ved Aarhus. Her skulle bygges en ny skole til efteruddannelse af landmænd og konsulenter m.fl. Efteruddannelsen var inde i et vældigt opsving. Mest efterspurgte kursus i sæsonen ’84/’85 var ”økonomi for landmandskoner” (der blev holdt 30 kurser). Motivationen var dyrekøbt, men interessen var et godt tegn for fremtiden.

I april indviede dronningen første etape af Forsøgsanlæg Foulum ved Viborg. Et flagskib for dansk landbrugsforskning og et optimistisk signal for erhvervets fremtid.

Specifik Patogen Fri blev egentlig til allerede i 1971, men i 80’erne tog SPF for alvor indtog hos de danske svineproducenter. Omsætningen på smågrise og avlsdyr steg markant, og i 1989 flytter SPF deres hovedkontor til Vejen, hvor de udviklede deres transportområde, så de kunne forsyne hele landet.

SPF-Danmark – en virksomhed i konstant udvikling.

SPF-Danmark blev etableret i 1971 med det formål at skulle udbrede SPF-systemet til danske svineproducenter. SPF betyder Specifik Patogen Fri, hvilket vil sige at svinene er fri for bestemte svinesygdomme.

Efter 18 år i København flyttede SPF i 1989 hovedkontoret til Vejen, hvorfra udviklingen af transportområdet er blevet udbygget gennem årene.
 
I år 2000 blev sundhedsstyringen i SPF-systemet overflyttet til Videncenter for Svineproduktion (VSP).

SPF-Danmark etablerede i år 2005 Dansk Grisetransport, som et nyt forretningsområde med transport af slagtesvin til andelsslagterierne og i 2006 kom også UNI-Transport til, hvor vi står for  indtransporten af døde dyr, madaffald, fedt og fritureolie til DAKA på Sjælland og Lolland/Falster.

Danish Crown og Tican overtog sammen SPF-Danmark i 2008 og i 2016 overtog Danish Crown det fulde ejerskab af SPF-Danmark.

SPF-Danmark har 265 medarbejdere, 185 chauffører og 80 funktionærer og vognparken består af 165 specialindrettede lastvogne.

SPF-Danmarks forretningsområder.
I SPF-Danmark A/S er der 3 driftsenheder:

  • SPF-Danmark, som tager sig af handel og transport af levende svin
  • Dansk Grisetransport, som kører svin fra besætningerne til Danish Crowns slagterier.
  • UNI-Transport, som fragter døde dyr, slagteaffald, fedt og fritureolie til forarbejdning.

Omsætning

I SPF-Danmark omsættes smågrise og avlsdyr og i løbet af de første 10 år kom omsætningen af smågrise op på ca. 400.000, men salget af avlsdyr var meget lille. Igennem 80’er og 90’erne steg omsætningen markant og i 1995 var salget af smågrise på omkring 3,2 mill. stk. og salget af avlsdyr var omkring 200.000 stk.

SPF-Danmark besluttede i 2008 at gå aktivt ind på salg af DanAvl produkter på eksportmarkederne. I dag omsætter og transporterer SPF-Danmark ca. 10,5 mill. smågrise og 280.000 avlsdyr i Danmark og til eksportmarkederne.

Dansk Grisetransport transporterer i 2016 ca. 5 mill. slagtesvin og ca. 100.000 søer og vognparken består af 58 egne biler, men i alt beskæftiger forretningsområdet 70 chauffører.

UNI-transport har i dag en vognpark på 11 lastvogne og 12 chauffører.

SPF-Transporten
Transport af SPF-grise foregår i specialindrettede SPF-vogne. SPF-Danmark har igennem årene været førende i udviklingen af lastvogne til transport af levende svin. Lovgivningen er igennem årene strammet betydeligt op i forhold til dyrevelfærd og sikkerhed, og det har haft en væsentlig indflydelse på indretningen af vognene. Dertil kommer en løbende teknologisk udvikling som også er indarbejdet i SPF-Danmarks lastvogne.

Lastvognene betjenes af veluddannede chauffører der alle er særligt udvalgte og meget kompetente. Der påhviler dem et stort ansvar omkring kvalitetssikring og transport af levende svin.

Strukturudviklingen i dansk landbrug medfører færre og større besætninger, og deraf følgende flere og flere grise per pålæsning. I 1971 var der plads til max. 60 ”torve-grise” på en SPF-lastvogn, men fra og med september 2016 har SPF-Danmark idriftsat 1 ud af 8 nye 4-dækkere med plads til i alt 690 smågrise (25-kg) på 4 etager. I de nye vogne anvendes den nyeste teknologi til bl.a. klimastyring, overvågning, nødanlæg og rengøring. 

Se SPF-Danmarks imponerende nye 4-dækkere her. (Link til https://www.spf.dk/da-dk/transport/vognpark/spf-vogn-120/)

#taklandmand

Læsernes egne billeder fra Instagram

Del dine egne minder

Tag dit Instagram #taklandmand eller indsend det her

indsend billede