1956 - 1959

50’ernes nyorientering

Årtiet i samarbejde med:
Læs mere
1959
Dette år præsenteres af:

Tørke og vagtskifte

1959 var på mange måder et år, hvor det gamle og det nye krydsede hinanden i den store smeltedigel. Trods det prismæssige lavpunkt i 1957/58 og trods afvandring af 13.000 medhjælpere på et år var husdyrbestanden ved juliaftællingen rekordstor. Den sidste husmandskoloni blev oprettet i Fjelstrup ved Haderslev, og Folketinget vedtog en ændring af statshusmandsloven, der forkortede statslånenes løbetid fra 139 til 60 år. Der blev installeret malkemaskine på yderligere 4.000 landbrug samtidig med, at man bekymret så kvægløst landbrug vinde frem. Med glæde kunne man dog konstatere, at en lang og sej kamp var vundet. Kvægtuberkulosen og kalvekastningen blev erklæret udryddet.

Landmændenes største bekymring var dog mere nærværende: 1959 blev et tørkeår. På landsplan gav og maj og juni kun 38 mm regn men masser af sol og høje temperaturer. Også eftersommeren var knastør, så bortset fra vintersæd på gode jorde måtte landmændene konstatere store udbyttetab både i korn og især roer.  

Der var således solid baggrund for, at landbrugets ledere igen forlangte, at de forhadte og forældede skatter på produktionsjorden skulle afvikles til staten og amterne og lettes til kommunerne.

Diskussionerne om de europæiske markedsalliancer var udkrystalliseret i dannelsen af EF (De seks) og forhandlinger om frihandelsområdet EFTA (De ydre syv). Landbruget måtte se i øjnene, at kun den sidste mulighed var realistisk, og at den ikke rummede nogen perspektiver på landbrugsområdet.

Landbrugets førstemand gennem de sidste 12 år, Hans Pinstrup, meddelte i august, at han ville afløses. På det jyske delegeretmøde blev en relativt ukendt gårdejer ved navn Anders Andersen fra Grenå valgt efter en tæt kampafstemning. Han havde været Venstre-folketingsmand siden 1953. En baggrund, der kom til at præge hans indsats i de kommende 15 år som formand for landboforeningerne og præsident for landbrugsraadet.

Læs om bladhusets historie herunder.

Den vågne iagttager og pålidelige budbringer, som knytter titusinder af landbohjem sammen

Tiderne og måden har ændret sig, men landbrugets bladhus skal grundlæggende løse samme opgave som for 60 år siden

Ambitionen fejlede ikke noget, da Landsbladets første chefredaktør Poul Toft-Nielsen 1. oktober 1956 satte ord på bladets formål. »Hver lørdag hele året rundt og på alle fronter vil vi stræbe efter at blive den vågne iagttager og pålidelige budbringer, som kan knytte de tusindvis af landbohjem nærmere sammen«.

Meget mere præcist kan det ikke siges. Ti år senere, ved det første jubilæum, skrev den samme redaktør, at »det er op til læserne at bedømme, om vi på Landsbladet har kunnet løse den opgave, vi fik overdraget«. Dog tilføjede han, at oplaget i de ti mellemliggende år var vokset fra 96.000 til 132.000 »som et udtryk for, at vi har haft læserne med os«.

60 års jubilæum

Det samme kunne gøres her, når vi markerer vores 60 års jubilæum. Meget er ændret. Efter fusionen med Familielandbruget fik avisen et nyt navn. De enkelte fagområder har fået hver deres magasin. Vi gemmer ikke nyheden til på fredag, men fortæller den på nettet i samme sekund, den sker. Men den grundlæggende opgave er den samme.

Landsbladet blev født i en brydningstid, noterede tidligere afdelingschef i Landboforeningerne Hans Helge Pedersen, da han for ti år siden skrev avisens jubilæumstillæg. Den brydningstid har nu varet i 60 år, og ikke mange tror på, det nogensinde stopper. Tværtimod føler vi vel alle, at det netop er i vores leveår, verden går af lave. Det er avisens opgave at spejle disse brydninger på godt og ondt. Læser man tilbage i nye og gamle aviser, ligner det 60 år med mere modgang end medgang, med flere kriser end opture, flere dårlige høstår end gode. Og ikke mindst med en kamp for ordentlige vilkår, der aldrig stopper.

Alt det kan du læse meget mere om her på siden godhistorie.dk, hvor vi samler tusindvis af indtryk fra årene, der er gået, og hvor du selv kan fortælle din del af historien.

Vi skriver stadig til landbruget

Bladhusets opgave er både at fortælle om trængslerne og afspejle det landboliv, de fleste landmænd trods modgangen så nødigt vil undvære. Med færre landmænd kan vi ikke som i 1966 prale med et oplag på 132.000, men til gengæld med læsertal på både web-avisen og den trykte avis, der er omtrent lige så store. Magasiner, web og avis bliver læst - så, jo, vi føler også, vi har læserne med os.

Om 15 år, når bladhuset fylder 75, ser meget anderledes ud. Der er endnu færre landmænd, og vores medier bliver sikkert endnu mere digitale. Men en troværdig budbringer - sådan en vil der altid være brug for.

#taklandmand

Læsernes egne billeder fra Instagram

Del dine egne minder

Tag dit Instagram #taklandmand eller indsend det her

indsend billede