2010 - 2016

Kriseår – men er der lys forude?

Årtiet i samarbejde med:
Læs mere
2014
Dette år præsenteres af:

Koldfront fra øst, medvind på Christiansborg og intern splid

At dansk landbrug som eksporttungt erhverv er dybt afhængig af udviklingen verden over, blev atter bevist i 2014. Desværre på den værst tænkelige vis.

Den store kinesiske tørst efter danske mælkeprodukter, der i årene forinden drev priserne godt i vejret, stoppede pludseligt i foråret 2014 – og siden har priserne stort set kun peget nedad hos Arla. Kollegerne på svineslagterierne blev mindst lige så hårdt ramt, da konflikten i Ukraine, sammen med svinepest i enkelte EU-lande, betød et stop for al import af fødevarer fra hele EU. Så hård var konflikten, at man på TV kunne se russiske myndigheder brænde store lagre af dansk kød, der var smuttet udenom importforbuddet.

For svineproducenterne betød det endnu et år med underskud, mens kvægbruget trods alt kom i plus takket være de gode priser i årets første halvår. Men alle kunne se, at fremtiden tegnede sig dystert for begge sektorer, hvis der ikke kom hul igennem til Rusland og Kina. Og det tydede intet på.

Selv den før så lukrative minksektor fik et ringe år – men her havde man i de gode år lagt så meget på kistebunden, at et par år med små priser nærmest blev set som en nødvendig krigsomkostning, hvis andre, mindre effektive lande skulle konkurreres ud.

Skejbys økonomer noterede, at op imod 2.000 landbrug var økonomisk usunde og kun blev holdt flydende af den lave rente – og bankernes ulyst til at tage de nedskrivninger, der efterhånden havde hobet sig op.

Anderledes milde vinde kom fra det Christiansborg, man ellers gennem et par årtier havde vænnet sig til at se som en modspiller. Den røde regering blødte kraftig op på miljøtiltagene med en vækstpakke i foråret, og under Agromek i november gik Venstres Lars Løkke Rasmussen på talerstolen for at introducere en stor hjælpepakke, kaldet 16 punkts planen. Især løftet om et opgør med undergødskningen blev modtaget med begejstring.

I europæisk sammenhæng blev vedtaget endnu en reform af landbrugspolitikken med nye, bureaukratiske regler og en mindre reduktion i den direkte støtte. Samt en stadfæstelse af, at mælkekvoterne året efter skulle forsvinde helt – og også sukkerstøtten stod til afvikling.

Internt i landbrugets organisationer bød 2014 både på splittelser og personudskiftninger. Selv om landbruget de senere år havde opnået de mest markante politiske resultater i generationer, følte ikke så få landmænd sig dårligt repræsenteret og søgte mod Bæredygtigt Landbrugs skarptskårne synspunkter. En enkelt mødte endda op på delegeretmødet for fra talerstolen at annoncere sin udmeldelse af landboforeningen.

L&Fs markante direktør Søren Gade stoppede i efteråret. Det gav til gengæld gensyn med den selvsamme Karen Hækkerup, der året før som minister havde kaldt sig selv landbrugets repræsentant. Det kunne hun nu være fuldtonet som direktør for erhvervets organisation.

Efter en lang række ekspansionssår, blev 2010’ernes nøgleord for DLG at finde ”tilbage til kernen” i virksomheden. DLG frasolgte derfor i midten af 10’erne en stribe af deres virksomheder fra, for at kunne sætte øget fokus på kerneforretningen.

Tilbage til kernen

Efter en lang række ekspansionsår for danske virksomheder blev 2010’ernes nøgleord for mange at finde ”tilbage til kernen”. Det samme var tilfældet i landbruget generelt og således også i DLG, hvor effektiviseringer samt et øget fokus på ekspansion indenfor kerneforretningen af grovvarer, vitaminer & mineraler og energi blev hverdag.

Udfordrede ejere stiller nye krav til deres andelsselskaber

De hårdere tider i landbruget krævede, at grovvarebranchens landmandsejere med rette stillede tilsvarende højere krav til afkastet og værdien af deres andelsselskaber. Som svar på de nye vilkår, volatile markeder og den stadig hårdere internationale konkurrence, var grovvarebranchen derfor igen præget af effektiviseringer, opkøb, fusioner og konsolidering.

Tilbage til kernen

Det forpligter at være et landmandsejet andelsselskab. Alt, hvad DLG-koncernen engagerer sig i, og alle forretningsområder har principielt kun ét overordnet formål: At styrke vore ejeres konkurrencekraft og produktionsøkonomi. Alt, hvad vi gør, skal levere værdi for vore ejere og kunder.

Allerede i 2013 besluttede DLG derfor at lægge en ny kurs. Ledelsen, bestyrelsen og repræsentantskabet var enige om, at omdanne DLG fra et vidtspændende konglomerat til en stærk virksomhed med fokus på vores kerneforretning. DLG frasolgte i midten af 10’erne derfor en stribe virksomheder uden for kerneforretningsområderne, effektiviserede kraftigt og havde fornyet fokus på at styrke den kerneforretning, der skal være fremtidens vækstmotor i DLG. I dag er koncernen fit og konkurrencekraftig indenfor vores kerneforretning: Grovvarer, vitaminer & mineraler samt energi.

Ekspansion inden for kernen

Samtidig engagerede DLG sig stærkere i udlandet – men inden for kerneforretningen. Det skete gennem tyske, franske, svenske og baltiske datterselskaber, ligesom virksomheden gik ind på det kinesiske marked for svinefoder. Formålet var – igen – at gavne den langsigtede bundlinje for de danske ejere, altid ved at kombinere den bedste praksis i den danske forretning med de bedste elementer af de udenlandske datterselskaber.

Et langt mere optimeret selskab bliver af ejerne set som vejen frem, hvis dansk landbrug skal kunne konkurrere på verdensmarkedet. De danske landbrug er kun små spillere set i sammenhæng med verdensmarkedet, og DLGs – og andre andelsselskabers styrke – er derfor netop at bringe verdensmarkedsfordele til stalddøren hos danske landmænd.

Især i krisetid har det vist sig at være vigtigt. En kommende strategi for DLG skal være med til at vise vejen ind i det kommende årti. Den skal sikre endnu mere værdi, bedre service, højere kvalitet og ikke mindst den øgede indtjening for vores danske ejere og kunder, som dansk landbrug skal overleve på i fremtiden.

Her kan du læse mere om DLGs historie og om hvordan det hele startede for mere end 120 år siden: Link 

#taklandmand

Læsernes egne billeder fra Instagram

Del dine egne minder

Tag dit Instagram #taklandmand eller indsend det her

indsend billede