2010 - 2016

Kriseår – men er der lys forude?

Årtiet i samarbejde med:
Læs mere
2016
Dette år præsenteres af:

Omsider mere gødning – og så regnede gevinsten væk i juli

En historisk vending, kaldte viceformand Lars Hvidtfeldt, da landmænd fik lov til at tildele bare nogenlunde den mængde gødning, planterne havde brug for. Efter en rent ud sagt gebrækkeligt politisk forløb, der endte med at koste fødevareminister Eva Kier Hansen (V) jobbet og skabe dybt nag mellem Venstre og de konservative, blev de første dele af den længe ventede landbrugspakke vedtaget. Væk kom de forhadte randzoner, og det første, store skridt til at afskaffe gødningsnormerne blev taget.

Ingen var i tvivl om, at det ekstra kvælstof bekom planterne godt, men det helt store, solide bevis snød vejrguderne os for. Et tørt forår og en våd juli betød ringe betingelser for høsten, der endte som en af de ringeste i adskillige år. Men trods alt, og takket være den mere optimale gødning, med mere krudt i kornet, til glæde for både møllerierne og svineproducenter.

Økonomisk blev også 2016 katastrofalt. Mange store og små landbrug gav op efter mange års kamp og erklærede sig selv konkurs. Alligevel tyder alt på, at bunden var nået.

 Kineserne, der i mange år har købt danske svinehaler, tryner, ører og tæer i stor stil, fik også smag for de dyrere udskæringer, og priserne stormede opad. Efter ti år, hvor al aktivitet i sektoren har handlet om søer og smågrise, meldte også slagtesvine-producenterne sig i årets sidste halvdel med pæne investeringsplaner.

Også mælkeproducenterne kunne ane lysningen. Produktionen faldt, både i og udenfor Europa, og det gav i sensommeren de første små prisstigninger. Hver tiende danske mælkeproducent ville dog ikke være med længere og søgte om støtte til ophør.

Intern i landbrugets organisationer vil året nok blive husket for en dramatisk ændring i den unikke danske rådgivningstjeneste. Seges i Skejby og VSP i København fik helt ny struktur, tættere på den lokale rådgivning og som en integreret del af Landbrug&Fødevarer.

Målet med ændringen er at gøre landbruget parat til nye tider med helt andre produktionsformer med digital rådgivning, droner og selvkørende maskiner. ”Landmanden elsker at sidde på sin traktor – nu tager man også den glæde fra ham”, spåede en af de kommende ledere i Seges Ivar Ravn på den årlige vækstkonference. Lars Skjoldager fra New Holland havde forinden forudsagt, at halvdelen af markerne om ti år plejes af selvkørende maskiner.

Men mon ikke fornøjelsen ved landbruget alligevel overlever. I LandbrugsAvisens 60 års jubilæumstillæg 30. september kunne 14-årige Nicklas Tærsker sætte ord på den stædighed, der formentlig også fremover vil bære erhvervet fremad. ”Når jeg er 25 år, så arbejder jeg på et landbrug og er ved at spare op til at få mit eget”, lød det selvsikkert. ”Det kan godt være, det bliver dyrt, men det må jeg se om jeg kan løse.”

Efter en lang række ekspansionssår, blev 2010’ernes nøgleord for DLG at finde ”tilbage til kernen” i virksomheden. DLG frasolgte derfor i midten af 10’erne en stribe af deres virksomheder fra, for at kunne sætte øget fokus på kerneforretningen.

Tilbage til kernen

Efter en lang række ekspansionsår for danske virksomheder blev 2010’ernes nøgleord for mange at finde ”tilbage til kernen”. Det samme var tilfældet i landbruget generelt og således også i DLG, hvor effektiviseringer samt et øget fokus på ekspansion indenfor kerneforretningen af grovvarer, vitaminer & mineraler og energi blev hverdag.

Udfordrede ejere stiller nye krav til deres andelsselskaber

De hårdere tider i landbruget krævede, at grovvarebranchens landmandsejere med rette stillede tilsvarende højere krav til afkastet og værdien af deres andelsselskaber. Som svar på de nye vilkår, volatile markeder og den stadig hårdere internationale konkurrence, var grovvarebranchen derfor igen præget af effektiviseringer, opkøb, fusioner og konsolidering.

Tilbage til kernen

Det forpligter at være et landmandsejet andelsselskab. Alt, hvad DLG-koncernen engagerer sig i, og alle forretningsområder har principielt kun ét overordnet formål: At styrke vore ejeres konkurrencekraft og produktionsøkonomi. Alt, hvad vi gør, skal levere værdi for vore ejere og kunder.

Allerede i 2013 besluttede DLG derfor at lægge en ny kurs. Ledelsen, bestyrelsen og repræsentantskabet var enige om, at omdanne DLG fra et vidtspændende konglomerat til en stærk virksomhed med fokus på vores kerneforretning. DLG frasolgte i midten af 10’erne derfor en stribe virksomheder uden for kerneforretningsområderne, effektiviserede kraftigt og havde fornyet fokus på at styrke den kerneforretning, der skal være fremtidens vækstmotor i DLG. I dag er koncernen fit og konkurrencekraftig indenfor vores kerneforretning: Grovvarer, vitaminer & mineraler samt energi.

Ekspansion inden for kernen

Samtidig engagerede DLG sig stærkere i udlandet – men inden for kerneforretningen. Det skete gennem tyske, franske, svenske og baltiske datterselskaber, ligesom virksomheden gik ind på det kinesiske marked for svinefoder. Formålet var – igen – at gavne den langsigtede bundlinje for de danske ejere, altid ved at kombinere den bedste praksis i den danske forretning med de bedste elementer af de udenlandske datterselskaber.

Et langt mere optimeret selskab bliver af ejerne set som vejen frem, hvis dansk landbrug skal kunne konkurrere på verdensmarkedet. De danske landbrug er kun små spillere set i sammenhæng med verdensmarkedet, og DLGs – og andre andelsselskabers styrke – er derfor netop at bringe verdensmarkedsfordele til stalddøren hos danske landmænd.

Især i krisetid har det vist sig at være vigtigt. En kommende strategi for DLG skal være med til at vise vejen ind i det kommende årti. Den skal sikre endnu mere værdi, bedre service, højere kvalitet og ikke mindst den øgede indtjening for vores danske ejere og kunder, som dansk landbrug skal overleve på i fremtiden.

Her kan du læse mere om DLGs historie og om hvordan det hele startede for mere end 120 år siden: Link 

#taklandmand

Læsernes egne billeder fra Instagram

Del dine egne minder

Tag dit Instagram #taklandmand eller indsend det her

indsend billede