1960 - 1969

EF’s ventesal

Årtiet i samarbejde med:
Læs mere
1968
Dette år præsenteres af:

Overlevelse i et oprørsk år

1968 er blevet et berømt år i Danmarkshistorien med det såkaldte ungdomsoprør mod universitetsprofessorer, Vietnamkrig m.m. Landmændene bemærkede det næppe. De var optaget af noget langt vigtigere: Økonomisk overlevelse.

De dårlige konjunkturer med faldende eksportpriser og stigende omkostninger fortsatte, så indtjeningen var på et lavpunkt. Landbrugets ledere måtte konstatere, at ”de sidste tre år har været hårdt på de få reserver, der fandtes i erhvervet”. I februar 1968 blev 15 år med fire socialdemokratiske statsministre afløst af Hilmar Baunsgaards VKR-regering med den fynske gårdejer Peter Larsen som landbrugsminister. Med regeringen forhandlede landbrugsorganisationerne sig til nogle kortvarige likviditetslettelser, bl.a. ved ændring af terminerne for afregning af momsen, der var blevet indført i 1967.

De mange års kamp for at holde erhvervet intakt, mens man ventede på EF- medlemskabet, sled hårdt på landmænd og organisationer. Afvandringen og strukturudviklingen var i sig selv dramatiske omstændigheder. Men værst var måske, at den lange ventetid også fik politikere, økonomer og den offentlige debat til mere og mere at udtrykke tvivl om, hvorvidt det nu var klogt af Danmark at holde liv i det forvoksede landbrug.

Anders Andersen tolkede landmændenes stemning sådan på det jyske delegeretmøde: ”Det er svært at have økonomisk modgang, men værre bliver det når erhvervet ikke møder forståelse for de vanskeligheder, man uforskyldt er kommet i”.

Han så på den anden side også værdier i den anstrengende debat, fordi den bidrog til at øge forståelsen for, at konsekvenserne for dansk økonomi og beskæftigelse kunne blive ganske uoverskuelige, hvis man lod eksportlandbruget visne bort. Og han indgød tillid, når han med grundighed og klarhed fremlagde sine nøgterne vurderinger og standpunkter. Med sin urokkelige tro på, at erhvervet havde en fremtid, så dygtige unge ville finde det attraktivt, personificerede han den sejhed, som dansk landbrug ofte i historien har været nødt til at mobilisere for at komme igennem kriser og nedture.

Heldigvis var vejrguderne på landmændenes side. 1968 fik karakterstikken ”et særdeles godt frodigt år for planteavlen”. Det gav fine udbytter både i korn, roer og græs. Ha-udbytterne for korn under ét nåede ca. 40 hkg pr. ha, lidt mere end i 1964, som dog stadig holdt rekorden for det samlede høstudbytte.

Den 1. maj 1969 så Dansk Landbrugs Grovvareselskab dagens lys i dansk landbrug. DLG opstod efter massive ændringer i landbruget i starten af 60’erne, hvilket også betød, at der blev langt større krav til grovvarehandlens kunnen og formåen. Det var nu op til DLG at bevise deres eksistens i landbruget.

Dannelsen af DLG, Dansk Landbrugs Grovvareselskab

DLG’s dannelse i årene 1964-1969 er historien om, hvordan landbruget og andelsbevægelsen formåede at gentænke sig selv for at udnytte ny teknologi og være konkurrencedygtige på verdensmarkedet.

Kontrol med egen skæbne

De oprindelige andels-grovvareforeninger blev dannet i slutningen af det 19. århundrede, da landmændene ikke længere ville finde sig i de private købmænds priser og tvivlsomme foderkvalitet. Landmændenes ønske om selv at have kontrol med egen skæbne i form af stærke andelsselskaber, var ikke blevet mindre i 1960’erne. Der var derfor en udbredt erkendelse i landbruget af, at der var behov for rationaliseringer i andels-grovvarebranchen, hvis man skulle imødegå de forandringer erhvervet stod midt i. Dansk Landbrugs Grovvareselskab, DLG, blev formelt dannet som et fælles samarbejdsorgan 6. oktober 1964 for de fem hovedforeninger i andelsgrovvarebranchen, men den endelige fusion af foreningerne skete først 1. maj 1969.
 

En brydningsperiode

Baggrunden for DLG’s dannelse var massive forandringer i dansk landbrug i slutningen af 1950’erne og begyndelsen af 1960’erne. Forud var dog gået over 50 år, hvor andels-grovvarehandlen stort set så ud, som den havde gjort siden den første landmandsejede indkøbsforening, Jysk Andels-Foderstofforretning, blev dannet i 1898. I 1964 var der stadig over 2.000 lokale foderstof- og gødningsforeninger, der var organiseret i 5 hovedforeninger – én for hver landsdel.

Den organisering matchede ikke de store forandringer i landbruget, som strukturudviklingen, affolkningen af landområderne, nye teknologier og især mekaniseringen nu medførte. Antallet af landbrug faldt i begyndelsen af 1960’erne med 5-6.000 om året og medhjælpertallet var i 1964 kun en tredjedel af, hvad det havde været i begyndelsen af 1950’erne.

Branchen fik også nye væsentlige opgaver med at håndtere landbrugets produktion af salgsafgrøder. Høstmængden steg fra 4 til 6 mio. tons, hvilket betød langt større krav til tekniske kapaciteter, ressourcer, logistik og planlægning. Introduktionen af nye gødningstyper og planteværn stillede krav til lager-, distributions- og udbringningssystemerne. Det samme gjorde sig gældende på fodersiden, hvor foderblandinger nu skulle pelleteres og med tiden også leveres direkte i landmændenes siloer.

De mange nye opgaver nødvendiggjorde store investeringer i nyt udstyr. Investeringer som de mange små andelsforeninger ikke kunne løfte.

Formålet med DLG var at effektivisere og skabe en større kritisk masse og indkøbskraft, og herigennem skaffe grovvarer og håndtere medlemmernes afgrøder. Endelig var det ambitionen at levere bedre service, nye produkter og teknisk assistance til de stadig færre, mere effektive og mere mekaniserede danske landbrug. Kort sagt: At skabe værdi, konkurrenceevne og indtjening for ejerne, landbrug, der som i dag er et stadig mere videnstungt og globaliseret erhverv.

Her kan du læse mere om DLGs historie og om hvordan det hele startede for mere end 120 år siden: Link

#taklandmand

Læsernes egne billeder fra Instagram

Del dine egne minder

Tag dit Instagram #taklandmand eller indsend det her

indsend billede